UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Celofakultní pracoviště

Studijní oddělení

Studijní oddělení – studium@ft.utb.cz

 

Vedoucí studijního oddělení

Ing. Romana Halašková

PORTÁL IS/STAG, STUDIJNÍ PLÁNY, REFERENTKA PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM TEL:+420 576 031 336 E-mail: studium-vedouci@ft.utb.cz Kancelář:U15/005

Referentky studijního oddělení

Mgr. Luďka Sládková

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY (PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA) MAGISTERSKÉ PROGRAMY (PREZENČNÍ FORMA STUDIA) IMATRIKULACE, PROMOCE, PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM TEL:+420 576 031 363 E-mail: studium-referentka@ft.utb.cz Kancelář:U15/005

Ing. Kateřina Sysalová

MAGISTERSKÉ PROGRAMY (KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA) PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, MIMOŘÁDNÁ STIPENDIA TEL:+420 576 031 319 E-mail: studium@ft.utb.cz Kancelář:U15/005
Adresa:
Studijní oddělení FT, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín
Budova U15-LCFT, místnost č. 005

Rozvrhy

Pracovník studijního oddělení TEL:+420 576 031 212 E-mail: studium@ft.utb.cz Kancelář:U15/008
Zavřít

Fakulty a součásti