Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Projekty

Projekty financované MŠMT

Registrační číslo Doba řešení Název projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/00146232020 – 2022Institucionální kvalita a rozvoj strategie vědy na UTB ve Zlíně
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/00189032021 – 2023Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/00084642018 – 2020Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/00085362017 – 2019Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/00022042017 – 2022Strategický projekt UTB ve Zlíně
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/00023242017 – 2021RIFT – Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické

Program EUREKA CZ

ŘešitelRegistrační čísloDoba řešeníNázev
Jitka BaďurováLF150162015  – 2018Výzkum a vývoj zařízení pro získávání dat pro predikci rychlosti růstu dětských nohou

logo

Fakulty a součásti

Zavřít