Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
docent

doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.

Ústav výrobního inženýrství
E-mail: msedlacik@utb.cz Mobil: +420 576 038 027 TEL: +420 576 038 027 Kancelář:
U17/A314
U11/ - tel: +420 576 038 128

Michal Sedlačík se zabývá chytrými kompozitními systémy, které reagují změnou svých fyzikálně-chemických vlastností na vnější stimuly, kterými mohou být elektrické či magnetické pole nebo světelný impuls. Tyto systémy mohou nalézt své uplatnění v mnoha odvětvích, jako jsou mimo jiné např. tlumící systémy (nejen v automobilovém průmyslu), absorbéry elektromagnetického vlnění či systémy na leštění velmi precizní optiky.


Výuka

Konzultační hodiny

Pátek 9.00-11.00

Životopis

Vzdělání

 • 2016: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, obor Technologie makromolekulárních látek, docent
 • 2008-2012: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, obor Technologie makromolekulárních látek, Ph.D.
 • 2006-2008: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, obor Materiálové inženýrství, Ing.
 • 2003-2006: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, obor Inženýrství polymerů, Bc.

Stáže a studijní pobyty

 • 2017: SATRA Accredited Footwear Technologist, Kettering, Spojené království, pracovní pobyt (březen)
 • 2013: Slovenská akademie věd, Ústav polymerů, pracovní pobyt (2 měsíce)
 • 2011: Institut Jožefa Stefana, Lublaň, Slovinsko (3 měsíce)

Průběh zaměstnání

 • 2012-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství, od r. 2016 docent
 • 2010-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut, Centrum polymerních systémů, vědecký ředitel za oblast Zpracovatelství progresivních polymerních systémů

Členství v organizacích

 • 2013-dosud: Česká společnost průmyslové chemie (Gumárenská skupina Zlín)
 • 2014-2015: American Chemical Society
 • 2014-2015: The Society of Rheology
 • 2015: The Nordic Rheology Society

Členství v orgánech

 • Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, člen od 2013 (zároveň člen legislativní komise)

Fakulty a součásti

Zavřít