Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Laboratoře

Vybavení našich laboratoří je zaměřeno na výuku studentů i na naši výzkumnou činnost. Výuka je realizována v laboratoři gastronomických technologií, kde si studenti zkouší nové zajímavé gastronomické metody mimo jiné i v oblasti molekulární gastronomie. V rámci výzkumu zde probíhá vývoj nových výrobků obohacených netradičními surovinami. Změnu nutričních parametrů nových či vylepšených výrobků poté analyzujeme v chemických laboratořích a v této oblasti spolupracujeme i s potravinářskými firmami.

Výuka studentů probíhá i v laboratořích chemické analýzy, kde je umístěna část přístrojového vybavení pro realizaci výzkumu v oblasti stravitelnosti, obsahu vlákniny a tuků v různých vzorcích. Tyto laboratoře umožňují analyzovat kromě základních charakteristik vzorků,  například i obsah dusíku destilací vodní parou po předchozí mineralizaci a jiné zajímavé parametry jako obsah polyfenolů, flavonoidů, antioxidační aktivitu za použití spektrofotometrických a chemiluminiscenčních metod, a další.

V přístrojové části laboratoří chemické analýzy potravin stanovujeme i kapalinovou chromatografií např. změny obsahu vitaminů, fenolických kyselin, kofeinu po skladování nebo technologických úpravách. Vyvíjíme nové vhodné způsoby extrakce těchto látek ze vzorku i nové metody analýz. Stejně tak využíváme i plynovou chromatografii ke stanovení obsahu alkoholu a aromatických látek ve vínech i destilátech a máme možnost analýzy iontů na iontovém chromatografu.

Nelze nezmínit i možnost prvkové analýzy na hmotnostním spektrometru s indukčně vázaným plazmatem, kde lze po předchozím mikrovlnném rozkladu vzorku stanovit obsah stopových množství jednotlivých prvků v analyzovaném vzorku.

Kde všude nás můžete přistihnout při dělání vědy?

Gastronomická laboratoř
Laboratoř gastronomické technologie umožňuje nejmodernější zpracování potravin a výrobu pokrmů. Jedná se o postupy jako je extrakce, infuze, emulgace, suspenze, odplynění a rychlé sudové zrání. Dále výrobu molekulárních pokrmů, sous-vide, rychlé zauzování a použití nových technik pro zdravější výrobu pokrmů. V laboratořije možné využívat novou techniku pro velmi rychlé zpracování a modifikaci potravin, pokrmů či nápojů k vzhledem zachování chuti, aroma a barvy.  Laboratoř analýzy potravin IVšechny základní analýzy potravin zaměřené na stanovení základních složek potravin (voda, bílkoviny, tuky, sacharidy) a dalších (vitaminy, konzervanty, polyfenoly) i stanovení antioxidační aktivity. Využívají se metody titrační, gravimetrické, potenciometrické, spektrometrické, polarimetrické.

Laboratoř Analýzy potravin II
V laboratoři je možno stanovovat: vlhkost, popel, hrubou bílkovinu, lipidy, vlákninu, stravitelnost, je možno provést mikrovlnný rozklad a následně stanovovat minerální prvky (ICP-MS), lze extrahovat polyfenolické látky a stanovit jejich profil na HPLC-DAD, stanovuje se také kofein, chlorofyl, vitamíny sk. B a E, vitaminy C, E a D, celkové flavonoidy, polyfenoly a antokyaniny, profil antokyanových barviv na HPLC-VIS, jsou nastaveny metodiky na stanovení karotenoidů, umělých sladidel či konzervantů. Mimo to se věnujeme stanovení antioxidační aktivity, a to metodami spektrofotometrickými a pomocí chemiluminiscence.

Laboratoř prvkové analýzy
Zde se nejčastěji věnujeme stanovení stopových a ultrastopových množství jednotlivých prvků periodické tabulky prvků v nejrůznějších objektech s rozmanitou matricí použitím hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ICP-MS (iCAP-Q). Tato metoda umožňuje analyzovat ve vzorku téměř všechny prvky periodické tabulky prvků od lithia po uran v ultrastopovém množství s detekčními limity od zlomků ppt až po stovky ppm.

Provádíme rutinní prvkovou analýzu a využíváme i možnost spojení s iontovou chromatografií pro realizaci speciační analýzy jednotlivých chemicky vázaných forem prvků ve studovaných vzorcích.

Fakulty a součásti

Zavřít