Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

Věda a výzkum

Výzkumná činnost ústavu inženýrství ochrany životního prostředí se soustřeďuje do oblastí aplikace environmentálních technologií, analýzy, biodegradace a monitoringu xenobiotik ve všech složkách životního prostředí.

Ústav také spolupracuje s tuzemskými i zahraničními firmami a vysokými školami, díky tomu nejen že udržujeme důležité kontakty s praxí i současnou problematiku, trendy i metody, které jsou následně aplikovány při výuce studentů.

Ve výzkumu jsou nám nejblíže tato témata:

  • Biodegradace
  • Environmentální technologie, analýza a monitoring
  • Aplikovaná mikrobiologie a biotechnologie

Aktuálně probíhají na půdě ústavu výzkumy pod vedením těchto talentovaných badatelů:

prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
Biodegradace syntetických a přírodních polymerních látek. Aplikace molekulárně biologických metod ve výzkumu biodegradace. Ekotoxikologické biotesty na řasách, bakteriích, korýších a semenech vyšších rostlin – aplikace na hodnocení nebezpečnosti odpadů. Izolace kmenů schopných degradovat cizorodé látky.

doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.
Studium dekarboxylázové aktivity vybraných skupin mikroorganizmů a detekce biogenních aminů v potravinách. Mikrobiologie potravin, zejména studium bakterií mléčného kvašení a mikroorganizmů ovlivňujících jakost mléčných a masných výrobků. Studium látek s antimikrobními účinky na růst mikroorganizmů.

doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.
Mikrobiální degradace trichlorethylenu využitím bakterií rostoucích na fenolu.Studium vybraných mikrobiálních skupin v přirozeném prostředí, isolace bakteriálních degradačních kultur pro technologické účely. Bakteriální degradace polyvinylalkoholu. Testování účinnosti protimikrobních látek. Mikrobiologie aktivovaných kalů a mikroskopická kontrola.

Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.
Biodegradace syntetických a přírodních polymerních látek v anaerobním vodném prostředí. Oxidativní degradace syntetických polymerních látek pomocí AOPs metod (Fentonova reakce apod.)

Fakulty a součásti

Zavřít