Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Projekty

  • 2014 – 2017 Projekt Technologické agentury ČR

Pokročilé technologie lithotrofní imobilizace a anaerobní bioremediace pro nápravu a prevenci škod na životním prostředí (ANAREM)

  • 2018 – 2022 Projekt Technologické agentury ČR

Řízená podporovaná mikrobiální methanogeneze in situ (Methacoal)

  • 2019 Institucionální projekt

Projekt na inovaci předmětů SMIA II a vzorkování pro environmentální analýzy

  • Projekty Interní grantové agentury Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 

Projekty (ve spolupráci s Ústavem technologie potravin)

  • Projekt Grantové agentury ČR (2017-2019)

Redukce obsahu biogenních aminů v modelových systémech

  • Projekt Grantové agentury ČR (2011-2014)

Produkce biogenních aminů u vybraných kmenů bakterií mléčného kvašení

  • Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) – program ZEMĚ (2017 – 2021)

Nové přístupy a metody analýzy pro zajištění kvality, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti sýrů, optimalizace jejich výroby a zefektivnění procesů hygieny a sanitace při současném snížení zátěže životního prostředí odpadními vodami

  • Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) – program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství (2012 – 2016)

Systémy jištění kvality a bezpečnosti mlékárenských výrobků vhodnými metodami aplikovatelnými v praxi

Fakulty a součásti

Zavřít