Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Přístrojové vybavení

Laboratoř instrumentálních metod a environmentální analýzy

 • Atomový absorpční spektrometr
 • Rtuťový analyzátor
 • Mikrovlnný laboratorní systém
 • FTIR spektrometr s ATR technikou
 • Energiově – disperzní rentgenově fluorescenční spektrometr
 • Kapalinový chromatograf
 • Plynový chromatograf
 • Absorpční spektrofotometr
 • Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem
 • Jednokanálový potenciostat/galvanostat, vč. příslušenství (elektrody, měřící cela…)
 • Polarograf, vč. příslušenství (elektrody, cely…)

Laboratoře molekulární biologie a mikrobiologie

 • Termocyklery
 • Vertikální i horizontální elektroforézy
 • UV a Blue light transluminátory
 • Termocykler pro real-time PCR
 • Denaturační gradientová gelová elektroforéza
 • Pipetovací robot
 • Záznamník růstu mikrobiálních buněk (osobní bioreaktor)
 • Spiral plater – automat pro nanesení vzorků pro mikrobiologickou analýzu
 • Automatické počítaní kolonií mikroorganismů
 • Respirometr
 • Spektrofotometr Tecan
 • Optické a fluorescenční mikroskopy
 • Anaerobní inkubátor
 • Hlubokomrazící box

Laboratoř biodegradací

 • Inkubátory s nastavitelnou teplotou
 • Temperované třepačky
 • Hmotnostní analyzátor plynů
 • Plynový chromatograf
 • Respirometr MicroOxymax
 • Elektrochemický respirometr
 • FTIR spektrometr
 • TOC analyzátor

Fakulty a součásti

Zavřít