Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky

Spolupráce

Své znalosti a vybavení dokážeme nabídnout i výrobcům kosmetických přípravků, čisticích prostředků, autokosmetiky nebo tukařských výrobků. Umíme poradit při výrobních, technologických či výzkumných problémech a prakticky se podílet na vývoji a inovaci produktů. S čím vám můžeme pomoci?

  • Příprava, formulace a charakterizace emulzních systémů pro použití v kosmetice
  • Testování účinnosti kosmetických přípravků pokročilými bioinženýrskými metodami, stanovení hydratace, transepidermální ztráty vody, pH, promaštění a elasticity a erytému kůže, digitální zobrazení struktury pokožky pomocí videomikroskopu (póry, skvrny, deskvamace, vrásky)
  • 3D skenování povrchu kůže pro objektivní měření účinnosti kosmetických materiálů a metod
  • Stanovení velikosti částic suspenzí, emulzí a práškových materiálů v nano- a mikronové oblasti
  • Analytický servis: plynová chromotagrafie s FID detekcí, kapalinová chromatografie s UV/RI/ELSD/DAD detekcí, stanovení povrchového napětí kapalin (tenziometrie) a povrchové energie pevných látek, konduktometrie, UV-VIS spektrofotometrie, stanovení termální stability tuků/olejů a kosmetických přípravků s jejich obsahem
  • Senzorické hodnocení kosmetických přípravků.
  • Stanovení viskozity

Fakulty a součásti

Zavřít