Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav chemie

Věda a výzkum

Ve svých vědecko-výzkumných aktivitách se Ústav chemie zaměřuje na oblast syntézy organických látek s doposud nepopsanou strukturou, a to především na heterocyklické sloučeniny a sloučeniny obsahující adamantanový, diamantovaný či kubanový skelet. Zabýváme se také studiem reaktivity připravených sloučenin, zkoumáme jejich možné biologické účinky či schopnost vytvářet stabilní supramolekulární komplexy typu hostitel–host.

V současné době na ústavu existují tři výzkumné skupiny, které se věnují následujícím tématům:

Výzkumná skupina prof. Antonína Kláska

 • Příprava nových derivátů chinolindionů
 • Molekulární přesmyky chinolindionů a jejich derivátů
 • Modifikace 3-aminochinolindionů kyselinou kyanatou a isothiokyanatou

Výzkumná skupina doc. Stanislava Kafky

 • Reaktivita a syntetické využití chinolin-2,4-dionů
 • Syntézy a reaktivita derivátů 1,4-benzodiazepinu
 • Syntézy sloučenin s 1,2,3-triazolovým uskupením v molekule

Výzkumná skupina doc. Roberta Víchy

 • Syntéza a studium supramolekulárního chování modelových ligandů pro makrocykly na bázi cucurbiturilů a cyklodextrinů
 • Syntéza a studium supramolekulárních vlastností vícevazebných ligandů s vazebnými místy odvozenými od klecových uhlovodíků
 • Hostitel–host chemie v polymerních systémech
 • Syntéza derivátů purinu a jeho analogů
 • Analýza mastných kyseliny v potravinářských matricích

Fakulty a součásti

Zavřít