Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Přístrojové vybavení

Ústav chemie aktuálně disponuje pěti vědecko-výzkumnými laboratořemi, které jsou uzpůsobeny k provádění pokročilých experimentů z oblasti syntézy organických sloučenin. Naprostou samozřejmostí je proto přívod inertních plynů (dusík, argon) a tlakového vzduchu do každé z laboratoří, možnosti práce za sníženého tlaku, dostatečné množství analytických vah a předvážek, dvě sestavy rotačních vakuových odparek s membránovou vývěvou v každé z výzkumných laboratoří, ultrazvukové lázně, UV lampy pro monitorování výsledků tenkovrstvé chromatografie, přístroje pro stanovení bodu tání a řada dalších.

Z pokročilejších přístrojů, které běžně používáme při syntéze nových sloučenin či jejich čištění, lze uvést:

 • fotochemický reaktor
 • mikrovlnný reaktor CEM Discover umožňující provádění syntéz pomocí mikrovln nejen pod tlakem, ale rovněž za atmosférického tlaku. Mikrovlnami asistované syntézy dnes představují vysoce efektivní metody zkracující reakční čas při dosažení vysokých výtěžků, kdy nahrazuje tradiční metody konvenční syntézy.
 • preparativní kapalinový chromatograf
 • kryostat Julabo určený pro práci za nízkých teplot umožňující nastavit různou teplotu v čase (vhodný pro exotermní reakce, krystalizace apod.)

Samotnou kapitolu pak představují přístroje, bez nichž si svoji existenci umíme jen těžko představit 🙂 Co bychom na tomto místě rádi zdůraznili je fakt, že je naší maximální snahou naučit naše studenty všechny uvedené přístroje používat a vštípit jim schopnost navrhovat vhodné metody a postupy při řešení problémů, které každodenní vědecká činnost přináší … jinak by to byla nuda 🙂

 • Nukleární magnetická rezonance (NMR, JEOL ECZ400R/S3)
 • Plynový chromatograf s plamenově-ionizačním detektorem (GC-FID, Shimadzu QP2010)
 • Plynový chromatograf s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-Q-MS, Shimadzu QP2010)
 • Vysokoúčinný kapalinový chromatograf s UV-Vis detekcí (HPLC, Dionex Ultimate 3000)
 • Hmotnostní spektrometr s iontovou pastí (ESI-IT-MS, amaZon X, Bruker Daltonics) – možnost spojení s HPLC Dionex Ultimate 3000
 • Infračervený spektrometr (FTIR ALPHA-T, Bruker)
 • Isotermální titrační mikrokalorimetr (VP-ITC, MicroCal)

Fakulty a součásti

Zavřít