Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav inženýrství polymerů

Spolupráce

Vedle pedagogické činnosti je náš ústav zapojen do řešení mnoha projektů základního a aplikovaného výzkumu, které jsou financovány jak z národního rozpočtu České republiky, tak i z fondů Evropské unie. Hlavní oblasti výzkumu se opírají o koncept vzájemných vztahů mezi zpracováním, strukturou a vlastnostmi syntetických i přírodních polymerních materiálů.
V souvislosti s tím můžeme nabídnout nejen odborné konzultace, ale i technologická a materiálová řešení šitá na míru požadavkům průmyslových partnerů.

Fakulty a součásti

Zavřít