Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Studium

Na ústavu je akreditovaný bakalářský i magisterský studijní obor Materiálové inženýrství.

Studenti se během prvních tří let důkladně seznámí s velkou škálou materiálů (mimo jiné také s nanomateriály a biomateriály) a naučí se většinu experimentálních metod pro jejich vývoj a charakterizaci. V magisterském stupni pak dále rozvíjejí své znalosti ve speciálních moderních materiálech a technikách v materiálovém inženýrství. Obor nemá klasickou strukturu jako na strojních fakultách, ale je částečně orientován i do chemie materiálů, povrchových vlastností, akustiky nebo fyzikální chemie, což jej činí unikátním v rámci českých luhů a hájů.

Uplatnění

O dobrém uplatnění absolventů svědčí fakt, že za posledních 10 let nebyl nikdo, kdo by nenašel práci, a naprostá většina studentů zůstává v oboru. Materiálový inženýr z Fakulty technologické je poptáván z firem automobilového či plastikářského průmyslu, ale také ve společnostech, které vyvíjejí a vyrábějí biomateriály s aplikacemi v lékařství či farmacii. Absolventi často po několika letech praxe získávají vedoucí postavení ve firmách na technologických pozicích nebo ve výzkumu a vývoji.

Fakulty a součásti

Zavřít