Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Spolupráce

Firmám nabízíme výzkum a vývoj v oblasti materiálového inženýrství spolu s možností nejrůznějších analýz materiálů. Pokud nejsme schopni něco zvládnout, máme poměrně širokou spolupráci a síť kontaktů nejen u nás, ale i v zahraničí, takže se máme také kde poradit. Čelili jsme už kdejakým výzvám a vždy úspěšně. Pomocnou ruku i hlavu vám můžeme nabídnout v těchto oblastech:

  • Povrchové úpravy materiálů všeho druhu a zejména plastů (fyzikální a chemické modifikace, plasma technologie)
  • Měření povrchových vlastností materiálů (povrchová energie, chemické složení povrchu, adhezní spoje, mechanické vlastnosti povrchů – mikro i nano tvrdost)
  • Mikroskopické analýzy a topografie povrchů (optická mikroskopie, elektronová mikroskopie, mikroskopie skenující sondou (AFM, STM, MFM,..), profilometrie, konfokální mikroskopie)
  • 3D tisk (analýza materiálů pro tisk, vývoj nových materiálů, 3D biotisk)
  • Akustické vlastnosti materiálů (vývoj kompozitních systémů, analýzy – akustická kamera pro venkovní měření)
  • Vývoj materiálů pro lékařské a biologické aplikace – scaffoldy (zejména máme vyjímečné znalosti o kyselině hyaluronové)
  • Analytické metody v biochemii
  • Fyzikálně-chemické analýzy

V případě Vašeho zájmu o podporu rozvoje našeho oboru/výzkumu formou sponzorského daru prosím kontaktujte ředitele Ústavu fyziky a materiálového inženýrství FT UTB.

prof. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 035 102 Mobil:+420 733 690 668 E-mail: mracek@utb.cz Kancelář:U15/438

Fakulty a součásti

Zavřít