UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Spolupráce

Partneři

Za dobu naší existence se nám podařilo navázat dlouhodobou spolupráci s několika institucemi, jak ve veřejné, tak i v soukromé oblasti. Společnými silami pak pracujeme na výzkumné a vědecké činnosti.  Naši studenti se už během studia dostávají do kontaktu s firmami, například při tvorbě bakalářských a diplomových prací. Běžně se pak stávají jejich zaměstnanci.

Soukromý sektor | nejvýznamnější partneři:
Plastikářský klastr, z. s.
Moravský letecký klastr, z. s.
Contipro Group, a. s.
Barum Continental, a. s.

Veřejné vysoké školy, výzkumná centra, Akademie věd:
Ústav makromolekulární chemie AVČR, v. v. i.
Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoké učení technické v Brně

Zavřít

Fakulty a součásti