Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav technologie potravin

Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost Ústavu technologie potravin je úzce spjata s vyučovanou tématikou. Oblast našich výzkumů lze uplatnit i ve spolupráci s komerční sférou. Mezi témata, kterým se věnujeme patří:

Aplikace vybraných přídatných látek do potravin a studium jejich vlivu na kvalitu, funkční vlastnosti a zdravotní nezávadnost finálních výrobků.

  • Aplikace hydrokoloidů a přídatných látek (zejména na bázi fosforečnanů a citronanů) do masných a mléčných výrobků a kypřicích prášků s cílem zlepšit jejich funkčních vlastnosti.
  • Možnosti zlepšení kvality bezlepkového pečiva přídavkem hydrokoloidů, mléčných bílkovin a vícesložkových směsí bezlepkových mouk.
  • Možnosti zlepšení kvality a prodloužení trvanlivosti pečiva vyrobeného ze zmrazeného polotovaru.

Studium biochemických a mikrobiologických procesů fermentovaných potravin.

  • Pozornost se zaměřuje na fermentované mléčné výrobky (především přírodní sýry a jogurty) a pivo.
  • Sledovány jsou faktory, které mohou urychlit, resp. zpomalit fermentační procesy.
  • Součástí je také analýza sekundárních metabolitů, z nichž některé mohou patřit k sloučeninám ohrožujícím bezpečnost potravin.

Sledování obsahu biogenních aminů ve fermentovaných i nefermentovaných potravinách.


Monitoring průběhu fermentace syrovátky.


Přídavek směsí biologicky aktivních látek do potravin.

  • Využití směsí biologicky aktivních látek získaných z vedlejších produktů a odpadů zemědělských a potravinářských výrob.
  • Sledování biologicky aktivních látek u vybraných druhů surovin, potravin a nápojů.

Fakulty a součásti

Zavřít