Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Přístrojové vybavení

Laboratoře jsou vybaveny mnoha zařízeními, která umožňují simulovat reálné technologické procesy v potravinářském průmyslu. Naše přístroje umožňují výrobu modelových šarží lišících se ve sledovaném faktoru. Velmi podstatnou výhodou je možnost zpracovávat poměrně malé objemy suroviny a tím zefektivnit postup ve vývoji a inovací se spolupracujícími institucemi a podniky.

Jaké technologické vymoženosti najdete v našich laboratořích?

Laboratoř technologie výroby masných výrobků

 • Standardní vybavení pro výrobu tepelně ošetřených masných výrobku včetně nízkokapacitních tumblerů a kutrů s různou výkoností
 • Vakuová narážka masného díla
 • Konvektomat s možností zauzení výrobku
 • Zařízení pro zrání trvanlivých masných výrobků s regulací teploty i relativní vlhkosti
 • Zařízení pro měření vodní aktivity v trvanlivých masných výrobcích

Laboratoř technologie výroby mléčných výrobků

 • Zařízení pro standardizaci mléka
 • Vysokotepelné průtokové zařízení s přímým i nepřímým ohřevem mléka
 • Dvoustupňový homogenizátor
 • Zařízení pro výrobu tvarohových a smetanových dezertů
 • Zařízení pro výrobu tavených sýrů s přímým vstřikem páry
 • Zařízení pro výrobu přírodních sýrů čerstvých i zrajících
 • Zrací/skladovací komory s regulovatelnou teplotou i relativní vlhkostí pro zrání sýrů ale i inkubaci kysaných mléčných výrobků

Laboratoř technologie výroby pečiva

 • Posouzení kvality vstupní suroviny pomocí Zelenyho sedimentačního testu a rovněž stanovení Pádového čísla
 • Měření charakteristik těsta v průběhu hnětení za současného vyhodnocení kvality proteinů a škrobu
 • Standardní vybavení pro výrobu pečiva jako jsou rozvalovačka těsta a konvenční pec s kynárnou

Laboratoř výroby nápojů

 • Zařízení pro výrobu piva
 • Zařízení pro výrobu ovocných vín a ciderů

Laboratoř fyzikálních vlastností potravin

 • Texturometr – analýza tvrdosti, lepivosti, soudržnosti výrobků, posouzení tažnosti těsta
 • Reometr – posouzení reologických vlastností kapalných a polotuhých produktů, možnost sledování síly gelu během výroby a skladování potravin
 • Viskozimetr – posouzení viskozity kapalných systémů potravin

Laboratoř kapalinové chromatografie

 • Chromatografické systémy pro analýzu celkového obsahu aminokyselin (po kyselé, resp. oxidativně-kyselé hydrolýze), obsahu volných aminokyselin, obsahu cukrů, obsahu biogenních aminů a vybraných látek s antioxidačními účinky

Fakulty a součásti

Zavřít