UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Laboratoře

Moderní vybavení laboratoří je jeden z faktorů, který napomáhá úspěšné realizaci naší pedagogické a výzkumné činnosti. Pyšníme se několika typy laboratoří lišící se dle zpracování jednotlivých typů surovin.

Bádat nás najdete třeba zde:

  • Laboratoř technologie výroby masných výrobků – zaměřená na výrobu tepelně opracovaných masných výrobků (především mělněné masné výrobky a šunky s různým nástřikem) a fermentované masné výrobky.
  • Laboratoř technologie výroby mléčných výrobků – zaměřená na produkci jogurtů, měkkých, poloměkkých a polotvrdých přírodních sýrů, tavených sýrů, tvarohových a smetanových dezertů.
  • Laboratoř technologie výroby pečiva – zaměřená na výrobu běžného, jemného a trvanlivého pečiva a těstovin. Zvláštní pozornost je zde věnována novým způsobům produkce bezlepkových výrobků.
  • Laboratoř technologie výroby nápojů – zaměřená na výrobu zejména piva, ovocných vín a ciderů.
  • Laboratoř fyzikálních vlastností potravin – zaměřená na texturní profilovou analýzu a na reometrii kapalných, polotuhých i tuhých surovin a potravin.
  • Laboratoř aplikované povrchové a koloidní chemie v potravinářství – zaměřená na studium stability a reologické vlastnosti potravin.
  • Laboratoř senzorické analýzy potravin – splňující požadavky české technické normy ČSN EN ISO 8589 (Obecné pokyny pro uspořádání senzorického pracoviště).
  • Laboratoř kapalinové chromatografie – zaměřená především na analýzu celkového obsahu aminokyselin (po kyselé, resp. oxidativně-kyselé hydrolýze), obsahu volných aminokyselin, obsahu cukrů, obsahu biogenních aminů a vybraných látek s antioxidačními účinky, a to v široké škále surovin, meziproduktů i finálních výrobků.
Zavřít

Fakulty a součásti