UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Projekty

Zapojujeme se do nejrůznějších projektů financovaných Grantovou agenturou ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, ale i soukromým sektorem. Díky účasti na těchto projektech udržujeme naše výzkumy na vysoké úrovni, pěstujeme kontakty s praxí i státní správou, následujeme trendy a aktuální problematiku v oblasti technologie potravin a napomáháme jejich řešení.

V posledních letech jsme se stali součástí těchto projektů:

Nové přístupy a metody analýzy pro zajištění kvality, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti sýrů, optimalizace jejich výroby a zefektivnění procesů hygieny a sanitace při současném snížení zátěže životního prostředí odpadními vodami
řešitel: Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.
(za UTB doc. Ing. František Buňka Ph.D.)
doba trvání: 2017 – 2021

Redukce obsahu biogenních aminů v modelových systémech
řešitel:  prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.
doba trvání: 2017 – 2019

Spolupráce a inovace ve výrobě mléčných výrobků LACRUM Velké Meziříčí,
s.r.o. Program rozvoje venkova (Státní zemědělský intervenční fond)

období 2013 – 2014 a 2017 – 2019

Optimalizace vlastností bílých jogurtů s vyššími užitnými vlastnostmi pro spotřebitele
řešitel: prof. Ing. Lubomír Lapčík CSc.
doba trvání: 2014

Systémy jištění kvality a bezpečnosti mlékárenských výrobků vhodnými metodami aplikovatelnými v praxi
řešitel: doc. Ing. František Buňka Ph.D.
doba trvání: 2012 – 2016

Produkce biogenních aminů u vybraných kmenů bakterií mléčného kvašení
řešitel: prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.
doba trvání: 2011 – 2014

Zavřít

Fakulty a součásti