Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitelka ústavu

Ing. Jana Navrátilová, Ph.D.

TEL:+420 576 031 323 Mobil:+420 602 776 813 E-mail: j1navratilova@utb.cz Kancelář:U15/332, U15/336 - tel: +420 576 031 384

Zástupce ředitelky

doc. Ing. Alena Kalendová, Ph.D.

docent TEL:+420 576 031 301 Mobil:+420 739 659 478 E-mail: kalendova@utb.cz Kancelář:U15/335

Sekretářka ústavu

Sekretářka ústavu UIP TEL:+420 576 031 324 E-mail: uip@ft.utb.cz Kancelář:U15/330

Interní členové

Ing. Tomáš Barbořík, Ph.D.

Výzkumný projektový pracovník TEL:+420 576 031 450 E-mail: barborik@utb.cz Kancelář:U11/305

Ing. Lubomír Beníček, Ph.D.

TEL:+420 576 031 303 Mobil:+420 733 690 728 E-mail: benicek@utb.cz Kancelář:U15/338

prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Děkan TEL:+420 576 031 345 Mobil:+420 724 434 557 E-mail: cermak@utb.cz Kancelář:U15/004

Ing. Bc. Jiří Drábek, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 031 422 E-mail: drabek@utb.cz Kancelář:U11/305

Ing. Lenka Gajzlerová, Ph.D.

TEL:+420 576 031 452 Mobil:+420 739 659 520 E-mail: lgajzlerova@utb.cz Kancelář:U15/338

doc. Ing. Martina Hřibová, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 175 E-mail: mhribova@utb.cz Kancelář:U15/226

doc. Ing. Alena Kalendová, Ph.D.

docent TEL:+420 576 031 301 Mobil:+420 739 659 478 E-mail: kalendova@utb.cz Kancelář:U15/335

Ing. Ondřej Krejčí, Ph.D.

TEL:+420 576 031 229 E-mail: okrejci@utb.cz Kancelář:U15/337

prof. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 031 230 E-mail: mokrejs@utb.cz Kancelář:U15/339

Ing. Simona Mrkvičková, Ph.D.

PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST MAGISTERSKÉHO STUDIA TEL:+420 576 031 334 Mobil:+420 734 873 648 E-mail: mrkvickova@utb.cz Kancelář:U15/334

Ing. Jan Musil, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník TEL:+420 576 031 450 E-mail: jmusil@utb.cz

Ing. Martina Polášková, Ph.D.

TEL:+420 576 031 118 Mobil:+420 734 876 985 E-mail: mpolaskova@utb.cz Kancelář:U15/336

doc. Nabanita Saha, M.Sc. Ph.D.

TEL:+420 576 038 156 E-mail: nabanita@utb.cz Kancelář:U17/A419

doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

docent TEL:+420 576 031 229 Mobil:+420 724 434 581 E-mail: sedlacek@utb.cz Kancelář:U15/337, U17/A416 - tel: +420 576 038 012

prof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 031 335 E-mail: svoboda@utb.cz Kancelář:U15/332

Ing. Petr Zádrapa, Ph.D.

TEL:+420 576 031 114 Mobil:+420 731 635 558 E-mail: zadrapa@utb.cz Kancelář:U11/116, U15/333 - tel: +420 576 031 326

prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D. DSc.

profesor TEL:+420 576 031 320 E-mail: mzatloukal@utb.cz Kancelář:U11/304

Emeritní akademičtí pracovníci

doc. Ing. Karel Stoklasa, CSc.

TEL:+420 576 031 329 E-mail: stoklasa@utb.cz

Technicko-hospodářský pracovník

TECHNIK TEL:+420 576 031 730 Kancelář:U17/A218

LABORATOŘ MAKROMOLEKULÁRNÍCH LÁTEK TEL:+420 576 031 406 Kancelář:U15/236

LABORATOŘ CHARAKTERIZACE POLYMERŮ TEL:+420 576 031 332 Kancelář:U15/304

LABORATOŘ BIOPOLYMERŮ TEL:+420 576 031 228 Kancelář:U15/305

LABORATOŘ GUMÁRENSKÉ A PLASTIKÁŘSKÉ TECHNOLOGIE TEL:+420 576 031 116 Kancelář:U11/116

Externí pedagogičtí pracovníci z průmyslové praxe

Dr. Ing. Jiří Švábík,
Compuplast International

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně