Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitelka ústavu

Ing. Lucie Urbánková, Ph.D.

TEL:+420 576 031 215 Mobil:+420 733 723 249 E-mail: urbankova@utb.cz Kancelář:U11/330

Zástupce ředitelky

doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.

docent TEL:+420 576 031 232 E-mail: vkasparkova@utb.cz Kancelář:U11/330

Sekretářka ústavu

Sekretářka ústavu UTTTK TEL:+420 576 031 216 E-mail: utttk@ft.utb.cz Kancelář:U11/330

Interní členové

RNDr. Iva Čermáková, Ph.D.

TEL:+420 576 038 080 Mobil:+420 733 674 509 E-mail: cermakova@utb.cz Kancelář:U15/038

Ing. Martina Černeková, Ph.D.

TEL:+420 576 038 046 Mobil:+420 739 003 721 E-mail: cernekova@utb.cz Kancelář:U11/226

Ing. Pavlína Egner, Ph.D.

TEL:+420 576 031 233 E-mail: egner@utb.cz Kancelář:U11/330

prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 032 334 Mobil:+420 734 792 298 E-mail: humpolicek@utb.cz Kancelář:U13/416, U17/A319 - tel: +420 576 038 035

doc. Ing. Rahula Janiš, CSc.

docent TEL:+420 576 031 566 E-mail: janis@utb.cz Kancelář:U11/330

Ing. Jana Pavlačková, Ph.D.

TEL:+420 576 031 233 E-mail: pavlackova@utb.cz Kancelář:U11/330

Ing. Ondřej Rudolf, Ph.D.

TEL:+420 576 031 232 E-mail: rudolf@utb.cz Kancelář:U11/330

doc. Ing. Jana Sedlaříková, Ph.D.

docent TEL:+420 576 031 235 E-mail: sedlarikova@utb.cz Kancelář:U11/330

Technicko-hospodářský pracovník

Laborantka TEL:+420 576 031 535 Kancelář:U11/327

Laborantka TEL:+420 576 031 410 Kancelář:U11/329

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně