Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav technologie potravin

Spolupráce

Díky našim lidem, znalostem a vybavení dokážeme potravinářským firmám nabídnout profesionální a výhodná řešení jejich výrobních, technologických či výzkumných problémů. Umíme poradit a prakticky se podílet na vývoji a inovaci produktů.

Rádi vám budeme k dispozici v těchto oblastech:

  • Konzultační a odborná poradenská činnost při řešení technologických problémů u širokého spektra potravin.
  • Konzultační a odborné poradenství při vývoji nových výrobků, inovacích výrobkového sortimentu, úpravě surovinových skladeb a aplikaci přídatných látek.
  • Chemická analýza potravin – se zaměřením na obsah aminokyselin, biogenních aminů a široké spektrum biologicky aktivních látek s antioxidační aktivitou.
  • Mikrobiologické vyšetření potravin.
  • Senzorická analýza potravin.
  • Výcvik a testování pracovníku průmyslu v oblasti senzorické analýzy potravin.
  • Poradenství v oblasti legislativy, řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti podle mezinárodních standardů.
  • Výroba potravin za účelem optimalizace výběru obalu a výběr vhodných obalů pro různé použití.
  • Poradenství v oblasti správné výrobní praxe pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.

Fakulty a součásti

Zavřít