UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Spolupráce

Partneři

V rámci našeho působení jsme již navázali spolupráci s mnoha firmami z oblasti komerční i neziskové sféry. Společné projekty se věnovaly optimalizaci technologických postupů a složení potravin s cílem dosažení produktů žádaných vlastností, inovaci metod kontroly kvality, ale také prodloužení trvanlivosti produktu s důrazem na bezpečnost potravin.

Spolupráce s VŠ a VaV institucemi

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, SK
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ČR
Vysoké učení technické Brno, ČR
Vysoká škola chemicko-technologická Praha, ČR
 Jihočeská univerzita České Budějovice, ČR
Univerzita Obrany Brno, ČR
Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o.

Spolupráce s podniky

Fosfa akciová společnost Břeclav, ČR
Lacrum Velké Meziřící, ČR
Český svaz zpracovatelů masa, ČR
D PLAST a.s., ČR
DLG e.V., Německo
 Agrární komora ČR
Zavřít

Fakulty a součásti