Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky

Věda a výzkum

Naše vědecko-výzkumná činnost je zaměřena do oblastí, kterým se věnujeme i ve výuce. Soustředíme se na problematiku tuků, olejů, ale také tenzidů či emulzních systémů. Oblast našich výzkumů lze uplatnit i ve spolupráci s komerční sférou. Čemu se tedy věnujeme?

 • Příprava a charakterizace emulzních systémů pro použití v kosmetice
 • Studium emulzí stabilizovaných částicemi (Pickeringových emulzí)
 • Příprava antimikrobních filmů a obalů na bázi biopolymerů
 • Testování účinnosti kosmetických přípravků
  • Stanovení hydratace, TEWL, pH, promaštění, elasticity pokožky
  • Stanovení hloubky vrásek a textury povrchu kůže
  • Stanovení faktorů ochrany proti slunci SPF a UVA-PF
 • Měření transepidermální penetrace aktivních látek přítomných v kosmetických přípravcích
 • Charakterizace a biologické účinky esenciálních olejů v kosmetických přípravcích
 • Senzorické hodnocení kosmetických přípravků
 • Příprava a charakteristika emulgátorů acylglycerolového typu
 • Interakce tenzidů s proteiny kůže
 • Stanovení teplotní stability a degradace tuků/olejů a kosmetických přípravků s jejich obsahem přístrojem Rancimat

Fakulty a součásti

Zavřít