Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Přístrojové vybavení

Ke své výzkumné práci potřebujeme odpovídající vybavení. V současnosti najdete v našich laboratořích celou řadu přístrojů, které nám pomáhají analyzovat a hodnotit kosmetické ingredience a suroviny, ale také hotové výrobky. A samozřejmě máme k dispozici i vybavení , které nám umožňuje výrobu modelových šarží některých typů kosmetických přípravků.Co tedy v našich laboratořích najdete?

 • Shimadzu GC-14A, plynový chromatograf, FID detekce; kolony k dispozici: Agilent DB-5MS, 60 m × 0,25 mm × 0,25 μm → nepolární; Agilent DB-WAX, 25 m × 0,2 mm × 0,2 μm → polární
 • Dani Master GC, plynový chromatograf, FID detekce; kolony k dispozici: Phenomenex Zebron™ ZB-5MS, 30 m × 0,25 mm × 0,5 μm → nepolární; Phenomenex Zebron™ ZB-WAXplus, 30 m × 0,25 mm × 0,25 μm → polární
 • Waters 600E sestava vysokoúčinné kapalinové chromatografie HPLC s detektory UV (Watrex UV 200), IR (Waters 2414 IR) a ELSD (Varian 380-LC)
 • Shimadzu Prominence UFLC s detektory DAD a RI, sestava vysokoúčinné kapalinové chromatografie HPLC
 • Krűss EasyDyne, tenziometr + termostatické pouzdro; Metoda Wilhelmyho platinové destičky a kroužek dle du Noüye; stanovení hustoty nízkoviskozních kapalin, roztoků a emulzí
 • Malvern Zetasizer Nano series, analyzátor velikosti částic; rozsah měření 1 nm – 5 μm
 • MYR V2-L, rotační viskozimetr + nástavec k měření gelových, 1 mPas – 100.000 mPas
 • Brookfield DV-III ultra, rotační viskozimetr
 • Ika® T25 ultra-turrax®, homogenizátor, 3.400–16.000 ot/min
 • Ertec II Magnum, mikrovlnný mineralizátor s řízenými programy rozkladu; Navážka vzorku do 2,5 g, teplota rozkladu 250 °C a tlak 10 Mpa
 • PhotoLAB® 6600 WTW, UV-VIS spektrofotometr
 • HACH DR/2000, VIS spektrofotometr
 • Konduktometry s iontově-selektivními elektrodami pro analýzu anionických, kationických i neionických povrchově aktivních látek
 • Instrumentální metody pro charakterizaci vlastností kůže:
  • corneometr
  • tewametr
  • reviscometr
  • sebumetr
  • visioscope
  • pH měření kůže
  • mexametr

Fakulty a součásti

Zavřít