Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitel ústavu

doc. Ing. Michal Rouchal, Ph.D.

docent TEL:+420 576 031 432 Mobil:+420 730 812 797 E-mail: rouchal@utb.cz Kancelář:U15/429, U15/219 - tel: +420 576 031 554

Zástupce ředitele

doc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D.

docent TEL:+420 576 031 103 E-mail: rvicha@utb.cz Kancelář:U15/424, U15/409 - tel: +420 576 031 433

Sekretářka ústavu

Sekretářka ústavu UCH TEL:+420 576 031 561 Kancelář:U15/430

Interní členové

Profesor

prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc.

TEL:+420 576 031 413 E-mail: klasek@utb.cz Kancelář:U15/420, U15/411 - tel: +420 576 031 431

Docenti

doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.

akademický pracovník - docent TEL:+420 576 031 107 E-mail: kafka@utb.cz Kancelář:U15/410, U15/423 - tel: +420 576 031 115

prof. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

profesor TEL:+420 576 038 049 E-mail: kuritka@utb.cz Kancelář:U17/A418

doc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D.

docent TEL:+420 576 031 103 E-mail: rvicha@utb.cz Kancelář:U15/424, U15/409 - tel: +420 576 031 433

doc. Ing. Michal Rouchal, Ph.D.

docent TEL:+420 576 031 432 Mobil:+420 730 812 797 E-mail: rouchal@utb.cz Kancelář:U15/429, U15/219 - tel: +420 576 031 554

Odborní asistenti

RNDr. Lenka Dastychová, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 031 217 E-mail: dastychova@utb.cz Kancelář:U15/425, U15/408 - tel: +420 576 031 430

Ing. Roman Kimmel, Ph.D.

TEL:+420 576 031 107 E-mail: kimmel@utb.cz Kancelář:U15/410, U15/425 - tel: +420 576 031 217

Ing. Michal Kovář

TEL:+420 576 031 464 E-mail: kovar@utb.cz Kancelář:U15/426

Ing. Zdeňka Prucková, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 031 552 E-mail: pruckova@utb.cz Kancelář:U15/421, U15/215 - tel: +420 576 031 555

Asistent

Mgr. Zuzana Barbuščáková

TEL:+420 576 031 434 E-mail: barbuscakova@utb.cz Kancelář:U15/426

Lektor

Ing. Michal Kovář

TEL:+420 576 031 464 E-mail: kovar@utb.cz Kancelář:U15/426

Laborantky

Laborantka UCH TEL:+420 576 031 431 Kancelář:U15/411, U15/422

Laborantka UCH TEL:+420 576 031 231 Kancelář:U15/207, U15/421
<

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně