Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav technologie potravin

O ústavu

Love food, love science. Tímto mottem se řídí Ústav technologie potravin, který má pod taktovkou studijní program Technologie a hodnocení potravin ve specializaci Technologie potravin a dále magisterský program Technologie potravin.

Jak už se dá z názvu ústavu očekávat, schází se tu spousta gurmánů a milovníků potravin. A není se co divit. Senzorické hodnocení, tedy hodnocení nejrůznějších potravinářských produktů pomocí našich smyslů, je zde na denním pořádku. Krom toho se ale zaměřujeme hned na nemálo dalších důležitých oblastí potravinářského průmyslu. Jednou z nich je samozřejmě technologie výroby potravin, a to jak rostlinného, tak živočišného původu, a dále výroba alkoholických a nealkoholických nápojů. Zkoumáme emulgátory a stabilizátory potravin, které pak studujete na obalech produktů ve vašem nákupním košíku. Laboratorně hodnotíme kvalitu surovin a finálních produktů pomocí chemických, fyzikálních a fyzikálně chemických metod.

Dobře ovládáme i legislativu spojenou s jakostí a nezávadností v potravinářském provozu, což je předpoklad pro naše další působení v oblasti řízení bezpečnosti potravin.

Studiem našich oborů získáte výbornou výchozí pozici pro práci v oboru, který je pro mnohé srdeční záležitostí. Pokud by se vám od nás po studiích ještě nechtělo odcházet, dostanete možnost zapojit se do našich výzkumů a stát se součástí vědeckého týmu, který se pyšní výsledky světové úrovně.

Historie

Historie Ústavu technologie potravin je spojena s činností Katedry ekonomiky a hygieny výživy při Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově. Od roku 2002 probíhala jednání mezi vedením Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. V koncepci vojenského školství již nebyl prostor pro studijní obor Ekonomika a hygiena výživy, a proto rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a děkan Fakulty technologické nabídli pedagogickým pracovníkům v oboru potravinářství přechod z Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově na Fakultu technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2003 tak byl založen Ústav potravinářského inženýrství, na kterém pracovalo 12 akademických pracovníků. Ve stejném roce byl akreditován studijní program Chemie a technologie potravin v bakalářském i navazujícím magisterském studiu. V roce 2004 byla k Ústavu potravinářského inženýrství připojena skupina chemie, čímž vznikl Ústav potravinářského inženýrství a chemie.
Významným se stal rok 2005, ve kterém byl akreditován doktorský studijní program v oboru Technologie potravin, počet akademických pracovníků se přiblížil 50 a počet studentů byl více než 600. Vývoj ústavu se však nezastavil a v průběhu let 2006–2009 byly z Ústavu potravinářského inženýrství vyčleněny Ústav chemie, Ústav bezpečnosti a řízení technologických rizik, Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky a Ústav analýzy a chemie potravin. Součástí reorganizace byla také změna názvu na Ústav technologie potravin.

Fakulty a součásti

Zavřít