Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav výrobního inženýrství

Spolupráce

Náš ústav aktivně udržuje kontakty s komerční, průmyslovou i výzkumnou sférou ale nezapomíná ani na své potenciální uchazeče. Od roku 2016 realizujeme oblíbený projekt Vysokoškolákem na zkoušku podporovaný Zlínským krajem. Během prvních dvou let absolvovalo stáž 222 studentů ze 13 technicky zaměřených středních škol Zlínského kraje. A o co se jedná? Vybraná skupina studentů dostane na týden možnost nasát atmosféru vysokoškolského života. Připraven je pro ně program plný přednášek, exkurzí, prohlídek a zábavy.

Co se týče novinek spolupráce na úrovni firem, byla v roce 2017 dále prohloubena spolupráce s Kovárnou Viva, a.s. a společností ABB v oblasti implementace a propagace robotického systému YuMi. Robotika nás totiž láká!

Pro firmy nabízíme velmi profesionální a výhodné řešení výzkumných problémů, ale také inovaci produktů. Obrátit se na nás můžete, kdybyste potřebovali pomoci s následujícími činnostmi:

 • Navrhování a dimenzování výrobků z polymerů a kompozitů s polymerní matricí.
 • Modelování mechanického chování výrobků z polymerů a kompozitů s polymerní matricí.
 • Konstrukce nástrojů pro zpracování polymerů (vstřikovací formy, vytlačovací hlavy a další) včetně simulací toku polymerních tavenin.
 • Simulace chování polymerních materiálů (Moldflow, Cadmould, Virtual Extrusion Laboratory).
 • Snímání rychlých dějů vysokorychlostní kamerou.
 • Hodnocení kvality povrchu – kontaktní a bezkontaktní metody snímání ploch a tvarů.
 • Využití moderních technologií (např. rapid prototyping) při návrhu polymerních výrobků i konstrukci nástrojů pro zpracování polymerů.
 • Opotřebení polymerů, kompozitů s polymerní matricí a kovů. Měření mikrotvrdosti pro kovy a polymery
 • Výroba skelných a uhlíkových laminátů z polyesterových a epoxidových pryskyřic, ruční laminace a laminace vakuovou infuzí, výroba sendvičových struktur s různým typem voštin a nosných vrstev, prepreg technologie, testy mechanických a teplotních vlastností vyrobených kompozitů.
 • PIM technologie – vstřikování kovových a keramických práškových materiálů.
 • Studium energetické náročnosti (dielektrický ohřev, optimalizace podmínek míchacího procesu), modifikace vlastností polymerů.
 • Studium struktury a morfologie polymerů (RTG difrakce – krystalinita, velikost krystalů a orientace u částečně krystalických polymerů, morfologie polymerů pomocí elektronové mikroskopie a difrakce, teplotní vlastnosti polymerů pomocí diferenční skenovací kalorimetrie.
 • Výzkum elektro- reologických a magneto-reologických suspenzí (inteligentní systémy reagující změnou tuhosti v závislosti na vnějším elektrickém resp. magnetickém poli).
 • Obrábění kovů a polymerů (konvenční, nekonvenční a dokončovací metody obrábění) Mikroobrábění polymerních materiálů laserem.
 • Testování a simulace plošného tváření plechů.

Detailnější popis oblastí spolupráce a užitých technologií najdete v přiložené prezentaci.

Fakulty a součásti

Zavřít