Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav výrobního inženýrství

Věda a výzkum

Ústav výrobního inženýrství velmi úzce spolupracuje s komerční sférou a jeho výzkum i vývoj se tak často odvíjí od reálných požadavků trhu. Zejména se však se svou vědecko-výzkumnou činností věnuje tématům souvisejícím výukou a pokrývá širokou oblast zpracování polymerních materiál. Ústav je poměrně dobře vybaven přístrojovou a výpočetní technikou umožňující řešit celou řadu problémů.

V současné době se věnují nejvíce těmto oblastem:

 • Navrhování a dimenzování výrobků z polymerů a kompozitů s polymerní matricí.
 • Modelování mechanického chování výrobků z polymerů a kompozitů s polymerní matricí.
 • Konstrukce nástrojů pro zpracování polymerů (vstřikovací formy, vytlačovací hlavy a další) včetně simulací toku polymerních tavenin.
 • Simulace chování polymerních materiálů (Moldflow, Cadmould, Virtual Extrusion Laboratory).
 • Snímání rychlých dějů vysokorychlostní kamerou.
 • Hodnocení kvality povrchu – kontaktní a bezkontaktní metody snímání ploch a tvarů.
 • Využití aditivních technologií při návrhu polymerních výrobků i konstrukci nástrojů pro zpracování polymerů a kompizitů.
 • Opotřebení kovů, polymerů a kompozitů s polymerní matricí.
 • Měření mikrotvrdosti pro kovy a polymery.
 • Výroba skelných a uhlíkových laminátů z polyesterových a epoxidových pryskyřic, ruční laminace a laminace vakuovou infuzí, výroba sendvičových struktur s různým typem voštin a nosných vrstev, prepreg technologie, testy mechanických a teplotních vlastností vyrobených kompozitů.
 • Vstřikování kovových a keramických práškových materiálů (PIM technologie).
 • Energetická náročnost procesů.
 • Výzkum elektro- a magneto-reologických suspenzí (inteligentní systémy reagující změnou tuhosti v závislosti na vnějším elektrickém resp. magnetickém poli).
 • Obrábění kovů a polymerů (konvenční, nekonvenční a dokončovací metody obrábění)
 • Mikroobrábění polymerních materiálů laserem.
 • Teorie výrobních procesů.
 • Monitorování procesu výroby.
 • Numerické řízení automatizovaných systémů.

Fakulty a součásti

Zavřít