UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Laboratoře

Laboratoře Ústavu výrobního inženýrství se nacházejí v Laboratorním centru FT U15 a univerzitní budově U5 na Jižních svazích ve Zlíně. Zabrousit můžete do 4 typů laborek:

Laboratoře metrologie
ÚVI má k dispozici specializované metrologické laboratoře, kde je možné měřit a provádět všemožné zkoušky vlastností materiálů.

Přesně dokážeme naměřit tvrdost i mikrotvrdost, tah, tlak, ohyb, rázová houževnost za teplot od -70°C do +290°C materiálů. Poradíme si i s povrchovými a strukturálními vlastnostmi jako je jakost povrchu, křivost či rovinnost. Nebojíme se ani metalografických zkoušek, DMA, ITT nebo destrukčních crash testů s možností záznamu vysokorychlostní kamerou

Počítačové a multimediální učebny
Výuka na Ústavu výrobních technologií probíhá v řadě počítačových a multimediálních učeben. Každá místnost je vybavená počítači, na kterých studenti pracují s CAD, CAE a CAM aplikacemi.

Procesní laboratoře
V rozsáhlých dílnách studenti pracují s průmyslovými zařízeními z oblasti plastikářského i strojírenského průmyslu. Tato zařízení umožňují kusovou a malosériovou výrobu, přípravu laboratorních vzorků i laboratorní měření.

Laboratoře speciálních technologií
Studenti mají možnost dostat se do kontaktu, osahat a testovat i speciální technologie jako jsou:

  • rapid prototyping
  • technologie 3D printing, FDM, LOM
  • reverzní inženýrství
  • 3D digitalizace objektů
  • laserové pracoviště
  • popisování a řezání za pomoci laseru
  • robotické pracoviště
  • průmyslový robot Wittmann, výukové robotické pracoviště FESTO
Zavřít

Fakulty a součásti