Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitel ústavu

doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 110 Mobil:+420 733 690 668 E-mail: mracek@utb.cz Kancelář:U15/431

Zástupce ředitele

prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 035 114 Mobil:+420 724 646 741 E-mail: ponizil@utb.cz Kancelář:U15/432

Tajemník ústavu

Ing. Lenka Musilová, Ph.D.

TEL:+420 576 031 732 Mobil:+420 704 856 127 E-mail: lmusilova@utb.cz Kancelář:U17/A222, U15/437 - tel: +420 576 035 082

Sekretářka ústavu

Sekretářka ústavu UFMI TEL:+420 576 035 111 E-mail: ufmi@ft.utb.cz Kancelář:U15/430

Interní členové

Ing. Martin Adámek, Ph.D.

TEL:+420 576 035 105 E-mail: m2adamek@utb.cz Kancelář:U15/437

doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.

TEL:+420 576 031 419 E-mail: bartosik@utb.cz Kancelář:U15/435

Ing. Petr Elisek, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 116 E-mail: elisek@utb.cz Kancelář:U15/434

Ing. Dušan Fojtů, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 117 E-mail: fojtu@utb.cz Kancelář:U15/434

Mgr. Vladimír Halouzka, Ph.D.

TEL:+420 576 035 108 E-mail: halouzka@utb.cz Kancelář:U15/433

Ing. Josef Hrnčiřík, CSc.

TEL:+420 576 031 420 E-mail: hrncirik@utb.cz Kancelář:U15/428

Ing. Markéta Ilčíková, Ph.D.

TEL:+420 576 035 103 E-mail: ilcikova@utb.cz Kancelář:U15/438

RNDr. Marek Ingr, Ph.D.

TEL:+420 576 031 417 E-mail: ingr@utb.cz Kancelář:U15/428, U15/205 - tel: +420 576 035 080


RNDr. Eva Kutálková, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 035 104 E-mail: kutalkova@utb.cz Kancelář:U15/436

Ing. Alena Macháčková, CSc.

odborný asistent TEL:+420 576 032 881 E-mail: machackova@utb.cz Kancelář:U13/324, U15/436 - tel: +420 576 035 113

doc. Ing. Antonín Minařík, Ph.D.

TEL:+420 576 035 086 E-mail: minarik@utb.cz Kancelář:U15/439

Ing. Lenka Musilová, Ph.D.

TEL:+420 576 031 732 Mobil:+420 704 856 127 E-mail: lmusilova@utb.cz Kancelář:U17/A222, U15/437 - tel: +420 576 035 082

prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 035 114 Mobil:+420 724 646 741 E-mail: ponizil@utb.cz Kancelář:U15/432

Ing. Antonín Polášek, CSc.

TEL:+420 576 035 119 E-mail: polasek@utb.cz

RNDr. Marta Sližová, CSc.

ODBORNÝ ASISTENT TEL:+420 576 035 101 E-mail: slizova@utb.cz Kancelář:U15/435

Ing. Petr Smolka, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 102 E-mail: smolka@utb.cz Kancelář:U15/438

doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.

TEL:+420 576 035 112 E-mail: vasina@utb.cz Kancelář:U15/427

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně