Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitel ústavu

Ing. Petr Smolka, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 110 Mobil:+420 605 548 928 E-mail: smolka@utb.cz Kancelář:U15/431

Zástupce ředitele

prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 035 114 Mobil:+420 724 646 741 E-mail: ponizil@utb.cz Kancelář:U15/432

Sekretářka ústavu

Sekretářka ústavu UFMI TEL:+420 576 035 111 E-mail: ufmi@ft.utb.cz Kancelář:U15/430

Interní členové

doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.

docent TEL:+420 576 031 419 E-mail: bartosik@utb.cz Kancelář:U15/435

Ing. Petr Elisek, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 116 E-mail: elisek@utb.cz Kancelář:U15/434

Mgr. Vladimír Halouzka, Ph.D.

TEL:+420 576 035 119 E-mail: halouzka@utb.cz Kancelář:U15/427

Ing. Josef Hrnčiřík, CSc.

TEL:+420 576 031 420 E-mail: hrncirik@utb.cz Kancelář:U15/428

Ing. Markéta Ilčíková, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 031 728 E-mail: ilcikova@utb.cz Kancelář:U17/A216, U15/438 - tel: +420 576 035 103

doc. RNDr. Marek Ingr, Ph.D.

docent TEL:+420 576 031 417 E-mail: ingr@utb.cz Kancelář:U15/428, U15/205 - tel: +420 576 035 080

Ing. Robert Moučka, Ph.D.

odborný asistent/vědecko-výzkumný pracovník TEL:+420 576 038 112 E-mail: moucka@utb.cz Kancelář:U17/A312

prof. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 035 102 Mobil:+420 733 690 668 E-mail: mracek@utb.cz Kancelář:U15/438

doc. Ing. Natalia Kazantseva, CSc.

docent TEL:+420 576 038 114 E-mail: kazantseva@utb.cz Kancelář:U17/A417


RNDr. Eva Kutálková, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 035 104 E-mail: kutalkova@utb.cz Kancelář:U15/436

Ing. Alena Macháčková, CSc.

odborný asistent TEL:+420 576 032 881 E-mail: machackova@utb.cz Kancelář:U13/324, U15/436 - tel: +420 576 035 113

doc. Ing. Antonín Minařík, Ph.D.

Proděkan pro tvůrčí činnosti TEL:+420 576 035 086 Mobil:+420 603 929 933 E-mail: minarik@utb.cz Kancelář:U15/439

Ing. Lenka Musilová, Ph.D.

TEL:+420 576 031 732 Mobil:+420 704 856 127 E-mail: lmusilova@utb.cz Kancelář:U17/A222, U15/437 - tel: +420 576 035 082

prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 035 114 Mobil:+420 724 646 741 E-mail: ponizil@utb.cz Kancelář:U15/432

Ing. Antonín Polášek, CSc.

TEL:+420 576 035 119 E-mail: polasek@utb.cz

RNDr. Marta Sližová, CSc.

ODBORNÝ ASISTENT TEL:+420 576 035 101 E-mail: slizova@utb.cz Kancelář:U15/435

prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 031 350 E-mail: slobodian@utb.cz Kancelář:U17/A322

doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 112 E-mail: vasina@utb.cz Kancelář:U15/427

prof. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 038 113 Mobil:+420 734 872 707 E-mail: vilcakova@utb.cz Kancelář:U17/A417

Technicko-hospodářský pracovník

Laboratoř experimentální biofyziky

Laboratoř fyzikální chemie TEL:+420 576 035 081 Kancelář:U15/406

Laboratoř fyziky TEL:+420 576 035 089 Kancelář:U15/441

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně