Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitel ústavu

Ing. Robert Gál, Ph.D.

TEL:+420 576 033 006 Mobil:+420 604 229 578 E-mail: gal@utb.cz Kancelář:U2/0143

Zástupce ředitele

Ing. Richardos Nikolaos Salek, Ph.D.

TEL:+420 576 038 087 Mobil:+420 739 659 444 E-mail: rsalek@utb.cz Kancelář:U2/0138

Tajemník ústavu

doc. Ing. Vendula Pachlová, Ph.D.

docent TEL:+420 576 033 007 E-mail: pachlova@utb.cz Kancelář:U2/0134

Sekretářka ústavu

Sekretářka ústavu UTP TEL:+420 576 033 004 E-mail: utp@ft.utb.cz Kancelář:U2/142

Interní členové

doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D.

TEL:+420 576 033 333 Mobil:+420 724 434 558 E-mail: buresova@utb.cz Kancelář:U2/0143

prof. Ing. Lubomír Lapčík, CSc.

TEL:+420 576 035 115 E-mail: lapcik@utb.cz Kancelář:U2/0140

doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.

TEL:+420 576 035 126 E-mail: lapcikova@utb.cz Kancelář:U2/0140

Ing. Zuzana Lazárková, Ph.D.

TEL:+420 576 033 013 E-mail: lazarkova@utb.cz Kancelář:U2/0134

Ing. Eva Lorencová, Ph.D.

TEL:+420 576 033 010 E-mail: lorencova@utb.cz Kancelář:U2/0134

Ing. Zuzana Míšková, Ph.D.

TEL:+420 576 033 008 E-mail: miskova@utb.cz Kancelář:U2/0136

MVDr. Zdeněk Polášek

TEL:+420 576 038 087 E-mail: zpolasek@utb.cz Kancelář:U2/0138

Ing. Jana Šenkýřová, Ph.D.

TEL:+420 576 031 201 E-mail: senkyrova@utb.cz Kancelář:U2/0136

Externí členové

MVDr. Ladislav Šiška

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně