UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Tajemník ústavu

doc. MVDr. Michaela Černíková, Ph.D.

DOCENT TEL:+420 576 033 002 Mobil:+420 603 512 947 E-mail: cernikova@utb.cz Kancelář:U3/202

Sekretářka ústavu

Sekretářka ústavu UTP TEL:+420 576 033 004 E-mail: utp@ft.utb.cz Kancelář:U3/204

Interní členové

Mgr. Martina Bučková, Ph.D.

TEL:+420 576 031 337 Mobil:+420 734 796 959 E-mail: buckova@utb.cz Kancelář:U1/323, U3/216 - tel: +420 576 031 529

prof. Ing. František Buňka, Ph.D.

TEL:+420 576 033 011 Mobil:+420 606 777 249 E-mail: bunka@utb.cz Kancelář:U3/113, U3/205 - tel: +420 576 033 011

doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D.

TEL:+420 576 033 333 Mobil:+420 724 434 558 E-mail: buresova@utb.cz Kancelář:U3/203

Ing. Robert Gál, Ph.D.

TEL:+420 576 033 006 Mobil:+420 603 248 433 E-mail: gal@utb.cz Kancelář:U3/207

prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.

TEL:+420 576 033 018 E-mail: kuban@utb.cz Kancelář:U3/105

prof. Ing. Lubomír Lapčík, CSc.

TEL:+420 576 035 115 E-mail: lapcik@utb.cz Kancelář:U1/434

doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.

TEL:+420 576 035 126 E-mail: lapcikova@utb.cz Kancelář:U1/432

Ing. Zuzana Lazárková, Ph.D.

TEL:+420 576 033 013 E-mail: lazarkova@utb.cz Kancelář:U3/207

Ing. Eva Lorencová, Ph.D.

TEL:+420 576 033 010 Mobil:+420 736 529 508 E-mail: lorencova@utb.cz Kancelář:U3/113

Ing. Zuzana Míšková, Ph.D.

TEL:+420 576 033 008 E-mail: miskova@utb.cz Kancelář:U3/202

doc. Ing. Vendula Pachlová, Ph.D.

docent TEL:+420 576 033 007 E-mail: pachlova@utb.cz Kancelář:U3/220

MVDr. Zdeněk Polášek

TEL:+420 576 038 087 E-mail: zpolasek@utb.cz Kancelář:U3/215

Ing. Richardos Nikolaos Salek, Ph.D.

TEL:+420 576 038 087 E-mail: rsalek@utb.cz Kancelář:U3/215

Ing. Jana Šenkýřová, Ph.D.

TEL:+420 576 031 201 E-mail: senkyrova@utb.cz Kancelář:U3/216

Externí členové

Zavřít

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně