Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

Studium

Náš ústav v tříletém bakalářském stupni studia garantuje specializace Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie a Environmentální inženýrství/Ochrana životního prostředí (v rámci studijního programu Materiály a technologie), v dvouletém navazujícím magisterském studiu program Environmentální inženýrství (dříve Inženýrství ochrany životního prostředí) a nově i doktorský obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí.  Tyto programy se zaměřují především na chemickou a chemicko-technologickou oblast ochrany životního prostředí, tedy na analýzu čistoty vod nebo ovzduší, odstraňování a zmírňování dopadu ekologických škod, sanační technologie nebo odpadové hospodářství a problematiku recyklace. Důležité jsou pro nás také biotechnologie, které se využívají například pro čištění odpadních vod nebo odstraňování toxických látek z prostředí (biodegradace). Vzhledem k tomu, že se zabýváme všemi složkami životního prostředí, využíváme pro analýzu environmentálních vzorků celou řadu instrumentálních metod, především z oblasti analytické chemie, ale naši studenti se proto v laboratořích detailně seznámí s měřením na přístrojích, které jsou široce využívány i v jiných oborech (biochemie, mikrobiologie, obecná chemie atd.). Důraz klademe také na to, aby naši absolventi zvládali pracovat jak samostatně, tak v širším týmu, čemuž pomáhá zapojení do výzkumných projektů a spolupráce se soukromým sektorem.

Na jaké předměty se můžete těšit?

Výuka zahrnuje především poznatky z oblastí chemie, mikrobiologie, ekologie, technologií a inženýrství.

 • Ochrana životního prostředí
 • Ochrana přírody a krajiny v ČR
 • Analytická chemie
 • Biochemie
 • Toxikologie
 • Obecná mikrobiologie
 • Biotechnologie a technická mikrobiologie
 • Technologie vody
 • Technologie odpadového hospodářství
 • Technologie ochrany ovzduší

Uplatnění

 • Firmy zaměřené na úpravu, čištění a dodávku vody
 • Firmy z oblasti odpadového hospodářství a recyklace
 • Referent pro životní prostředí v průmyslu
 • Technolog (voda, ovzduší, odpady atd.) v průmyslu
 • Biotechnologické firmy
 • Testovací a certifikační laboratoře
 • Státní správa (obecní a krajské úřady, MŽP, Inspekce životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny, hygienické stanice…)
 • Chemické a analytické laboratoře
 • Výzkumné a vzdělávací instituce

Fakulty a součásti

Zavřít