UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

Studium

Náš ústav má na starosti tříletý bakalářský i dvouletý magisterský obor Inženýrství ochrany životního prostředí. Tyto obory se zaměřují především na chemickou a chemicko-technologickou oblast ochrany životního prostředí, tedy na ochranu čistoty vody nebo ovzduší, odstraňování a zmírňování dopadu ekologických škod, sanační technologie nebo odpadové hospodářství.

Uplatnění

Po vystudování bakalářského oboru najdete své místo jak v administrativní, tak technické sféře, klidně ale můžete rozdmýchávat vody jako vzdělaný ekologický aktivista, nebo se rovnou vrhnout do neziskového sektoru a hýbat světem skrze organizace jako je Greenpreace nebo Arnika. Když k bakaláři přidáte ještě titul Ing., získáte tím možnost uplatnit se v oblasti vývoje a výzkumu, při certifikaci a testování, kontrole kvality nebo analýze ve velkých chemických závodech nejen téměř kdekoli.

Naše absolventy potkáte nejčastěji?

 • Odbory životního prostředí na městských a krajských úřadech
 • Útvary životního a pracovního prostředí v podnikové sféře
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Krajské hygienické stanice
 • Česká inspekce životního prostředí
 • Odborný ekologický poradce
 • Specializované služby při řešení ekologických problémů a životního prostředí (např. Vodní zdroje Holešov, VaK)
 • Laboratoře vědeckých a výzkumných ústavů (např. Akademie věd ČR, ITC,a.s. Zlín)
 • Řízení výroby
 • Čistírny odpadních vod
 • Spalovny odpadů
 • Skládky a odpadové hospodářství
 • Zpracování odpadů a druhotných surovin
 • Zdravotní ústav
Zavřít

Fakulty a součásti