UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium

Státní závěrečné zkoušky

Je to tu, poslední krok, který vás dělí od statusu vysokoškolského absolventa opředeného tituly a slávou. Formální a byrokratickou stránku Státní závěrečné zkoušky, návod na podání přihlášky a další úkony jsme shrnuli do celofakultního přehledu.

Stále ale platí: Jiný ústav, jiný mrav. A tak není divu, že konečnou podobu zkoušek si stanovujeme sami. Co vás tedy čeká a nemine?

Termíny státních závěrečných zkoušek

  • 17.6.2019 – navazující magisterské SZZ (prezenční i kombinovaná forma studia)
  • 12.6.2019 – bakalářské SZZ (prezenční i kombinovaná forma studia)

Informace pro studenty Inženýrství ochrany ŽP
Prezentace k obhajobám BP
Prezentace k obhajobám DP
SZZ budou probíhat v zasedací místnosti děkanátu FT (stará budova).
17.5.2019 mezní termín pro odevzdání BP/DP na sekretariát ÚIOŽP.
Doklad o ukončení studijních povinností, což je současně příhláška ke SZZ, je nutno předat na sekretariát ÚIOŽP!
Harmonogram SZZ bude k dispozici na sekretariátu ústavu.

Předměty státních závěrečných zkoušek a okruhy otázek

Státní závěrečné zkoušky pro bakalářský obor Inženýrství ochrany životního prostředí se skládají ze dvou povinných předmětů. Okruhy otázek pro obě části zkoušky najdete zde.

Studenty magisterského oboru Inženýrství ochrany životního prostředí čekají u státnic tři povinné předměty a okruhy otázek k nim najdete zde.

Zavřít

Fakulty a součásti