UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

O ústavu

Pokud vás láká práce v laboratoři a zároveň vám není lhostejná budoucnost naší planety, bude se vám zamlouvat i náš Ústav inženýrství ochrany životního prostředí. Ústav zaštiťuje výuku oboru Inženýrství ochrany životního prostředí, který rozvíjí vědomosti vycházející z dalších našich oborů a doplňuje je právě o problematiku jejich ekologické udržitelnosti.

Výuka zahrnuje poznatky odvětví chemie, chemické technologie a inženýrství, environmentálního inženýrství, ekologie a managementu.

Ústav vychovává absolventy s komplexními znalostmi v environmentální oblasti, kteří jsou schopni řešit i úkoly spojené s ochranou a tvorbou životního prostředí. Rozmanitost uplatnění absolventů není prakticky limitovaná, jelikož environmentální přístupy k řešení problémů mají v budoucnosti zcela zásadní význam, objevují se takřka ve všech aspektech výroby a týkají se bez výjimky nás všech.

Zavřít

Fakulty a součásti