Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

O ústavu

Pokud vás láká práce v laboratoři i environmentální technologie a zajímá vás mikrobiologie, bude se vám zamlouvat i náš Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, který zaštiťuje bakalářský studijní obor Environmentální inženýrství/Ochrana životního prostředí, magisterský obor Environmentální inženýrství a doktorský obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí. Náš ústav rovněž zajišťuje výuku specializace Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie.

Krom toho ale obohacujeme i ostatní specializace, programy i obory fakulty o dnes již neodmyslitelný environmentální přístup.

Zaměřujeme se na technickou oblast ochrany životního prostředí. Co si pod tím představit? Věnujeme se analýze čistoty vody a ovzduší, odstraňování a zmírňování dopadu ekologických havárií, odpadovému hospodářství a problematice recyklace. Důležitým tématem jsou pro nás také biotechnologie, které se využívají například pro čištění odpadních vod, nebo odstraňování toxických látek.

Naší prioritou je chemie, mikrobiologie, ekologie, technologie a inženýrství. Pokud absolvujete studium u nás, stanete se inženýrem s komplexními znalostmi v oblasti environmentální technologie, který je schopen řešit i úkoly v průmyslu a vědě. Na mysli máme třeba firmy zaměřené na úpravu, čištění a dodávku vody, odpadového hospodářství, recyklaci, biotechnologii… Uplatníte se například jako referent pro životní prostředí, v analytických a testovacích laboratořích, státní správě (obecní a krajské úřady, ministerstvo, inspekce životního prostředí, agentura ochrany přírody a krajiny…), v soukromých firmách (podnikový ekolog, technolog) a samozřejmě i ve výzkumných a vzdělávacích institucích. Rozmanitost uplatnění absolventů není prakticky limitovaná, jelikož environmentální přístupy k řešení problémů mají v budoucnosti zcela zásadní význam, objevují se takřka ve všech aspektech výroby a týkají se bez výjimky nás všech.

Nebrečíme nad stavem planety, analyzujeme a hledáme řešení!

Fakulty a součásti

Zavřít