Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav inženýrství polymerů

Věda a výzkum

Vědeckovýzkumné aktivity UIP pokrývají širokou oblast přípravy, zpracování a použití polymerních materiálů (plastů, elastomerů, kompozitů). Pro tyto účely je ústav dobře vybaven přístrojovou a výpočetní technikou umožňující řešit celou řadu aktuálních problémů a celospolečenských výzev. Hlavní oblasti výzkumu zahrnují:

 • Příprava polymerních směsí a plněných systémů
 • Aplikovaná reologie polymerních systémů
 • Plastikářské zpracovatelské procesy jako výrobní nástroj produktů s definovanými vlastnostmi
 • Modelování zpracovatelských procesů
 • Korelace užitných vlastností finálních produktů a technologického procesu výroby
 • Studium nekonvenčních metod zpracování polymerů
 • Aplikační potenciál polymerních materiálů
 • Studium kompozitních a nanokompozitních systémů
 • Příprava a charakterizace gumárenských produktů
 • Recyklace kapalných a tuhých odpadů
 • Využití odpadů z koželužské a kožedělné výroby
 • Příprava a využití bílkovin z netradičních zdrojů
 • Využití kolagenních hydrolysátů
 • Studium přípravy jedlých i nejedlých obalových materiálů
 • Zpracovatelství biodegradabilních materiálů
 • Studium chování plniv v polymerních systémech
 • Studium vytlačování a nestabilních toků polymerních materiálů
 • Studium struktury a vlastnosti kapalných krystalů
 • Příprava a studium inteligentních polymerních materiálů

Fakulty a součásti

Zavřít