Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Laboratoře

Kromě výukových laboratoří UIP disponuje také specializovanými technologickými a analytickými laboratořemi. Zatímco technologické laboratoře představují pracoviště zaměřené primárně na zpracovatelské technologie plastů, pryže a přírodních polymerů, v analytických a strukturních laboratořích probíhá charakterizace nejen materiálových vlastností použitých polymerních systémů, ale i užitných vlastností připravených produktů z pohledu mechanického, fyzikální a chemického chování, což umožňuje odhalení vlivu dosažené struktury polymerních výrobků na výsledné chování materiálů.

Fakulty a součásti

Zavřít