Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Projekty

Zapojujeme se do nejrůznějších projektů financovaných Grantovou agenturou ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, ale i soukromým sektorem. Díky účasti na těchto projektech udržujeme naše výzkumy na vysoké úrovni, pěstujeme kontakty s praxí i státní správou, následujeme trendy a aktuální problematiku v oblasti technologií zpracovávajícíh polymerní materiály a napomáháme jejich řešení.

V posledních letech jsme se stali součástí těchto projektů:

Vývoj nových receptur za účelem modifikace asfaltových směsí při využití recyklátu polyvinylbutyralu
Ministerstvo průmyslu České Republiky: | 2017 – 2020 | doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů
Technologická agentura České republiky | 2012 – 2019 | doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

Malé úhlové X-paprsky rozptylu a dielektrické spektroskopie
Continental | 2016 – 2017 | doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Možnosti zpracování odpadní PES cupaniny a dalšího technologického odpadu
Technologická agentura ČR | 2015 – 2017 | doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.

Studie proveditelnosti pro anizotropii „Ttreid“ směsí
Continental  | 2015 – 2016 | doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Hybridní nanokompozity
Technologická agentura České republiky | 2012 – 2014 | doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

Výzkum a vývoj funkčních vlastností prostředků pasivní ochrany pasažérů automobilů použitím inovativních polymerních materiálů a výrobních technologií
Technologická agentura České republiky | 2011 – 2014 | doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

Centrum polymerních systémů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky | 2011 – 2014 | doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

Fakulty a součásti

Zavřít