UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ústav chemie

Studium

Ústav chemie zajišťuje výuku anorganické a organické chemie pro studenty prezenční i kombinované formy studia napříč  všemi bakalářskými obory akreditovanými ve studijních programech Chemie a technologie potravin a Chemie a technologie materiálů. Staráme se jak o výuku teoretickou (přednášky a semináře), tak i o tu praktickou v laboratořích.

Pro ty, kteří se během bakalářského studia, do chemie zamilovali, máme magisterský obor Chemie potravin a bioaktivních látek . Během dvouletého studia tohoto oboru získáte rozsáhlé teoretické znalosti, které se naučíte efektivně využívat v praxi. Čeká vás dva roky trvající dobrodružná výprava (nejen) do světa chemie, během níž budete mít možnost objevovat doposud nepoznané. Pro tyto účely budete využívat moderní výzkumné laboratoře a sofistikované přístroje, s nimiž se budete moci běžně setkat v budoucím povolání.

Zajímá vás, na jaké předměty se můžete těšit? Klikněte sem! Musíme vás ale upozornit, že po přečtení, už nebudete chtít nic jiného než si podat e-přihlášku.

Uplatnění

Tím, že budete mít „v kapse“ diplom z oboru Chemie potravin a bioaktivních látek. nic nekončí, právě naopak, všechno teprve začíná. Kde tedy své čerstvě nabyté znalosti a schopnosti budete moci využít?

Co tak být technologem a mít v malíku výrobní proces od A do Z? S otevřenou náručí vás přivítají nejen  v potravinářském, ale také ve farmaceutickém či chemickém průmyslu. Ve stejných odvětvích se bez vás neobejdou při výzkumu a vývoji nových produktů, případně se můžete ujmout některé z řady kontrolních funkcí. Pokud pro vás komerční sféra není to pravé ořechové, máte možnost pracovat v některé ze státních institucí. Jako příklad uvedeme Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci nebo některou z krajských hygienických stanic. No a pak je tady ještě jedna možnost … přihlásit se na doktorské studium a svoje kariérní možnosti ještě rozšířit 🙂

A na jaké předměty se můžete v tomto oboru těšit?

Představte si strukturu jakékoliv organické sloučeniny. Napadá Vás způsob, jakým by bylo možné ji připravit? Pokud ano, je na místě Vám poblahopřát. Pokud ne, nevadí, protože od toho, abychom Vás to naučili, jsme tady my. A také předmět Metody syntézy organických látek.

To, jestli byla syntéza úspěšná a vznikla požadovaná sloučenina je ovšem nezbytně nutné experimentálně potvrdit. Pro tyto účely používáme řadu spektrálních metod, s nimiž se blíže seznámíte v předmětu Teorie a metody strukturní analýzy.

Jak vlastně ve skutečnosti vypadají molekuly? Má jejich tvar a prostorové uspořádání nějaké bližší souvislosti s jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi? O tom si budeme společně povídat v předmětu Struktura a symetrie molekul.

Do světa nekovalentních interakcí se společně vydáme v předmětu Supramolekulární chemie, za kterou byla mimo jiné udělena Nobelova cena v oboru chemie pro rok 2016! Ukážeme Vám, že nejen kovalentní vazby mají v přírodě své nezastupitelné místo.

Čas od času se nám stane, že jsme nemocní a nezbývá nám nic jiného, než sáhnout po vhodném léku. Jaká je struktura oné „zázračné“ účinné látky? Jaký je mechanismus jejího účinku? Nejen to, ale mnohem víc se dozvíte v předmětu Farmakochemie.

A takto bychom mohli pokračovat dál a vykládat řadu dalších krátkých příběhů o každém předmětu, který je součástí oboru Chemie potravin a bioaktivních látek. Zajímá Vás, o jaké předměty se jedná? Pokud ano, neváhejte a podívejte se na studijní plány !

Nahoru

Zavřít

Fakulty a součásti