Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Věda a výzkum

Na poli badatelském je ústav rozdělen do dvou výzkumných oblastí.

Skupina Aplikované fyziky povrchů materiálů a vývoj biomateriálů má za sebou několik patentů a prestižních vědeckých publikací s mezinárodním ohlasem. Členové umí navrhovat a konstruovat nové přístroje pro povrchové úpravy materiálů, ale také vyvíjejí nové materiály, které lze využívat například pro tkáňové inženýrství nebo třeba v průmyslu plastikářském (automotive, materiály pro letectví a kosmonautiku) či gumárenském (návrhy povrchových úprav forem).

Výzkumná skupina Fyzikální a biofyzikální chemie se orientuje především na simulace biomolekul pomocí molekulové dynamiky, studium termodynamiky změn proteinové struktury a reaktivity za vysokého tlaku. Vyvinuli jsme zařízení umožňující manipulaci s jednotlivými biomolekulami metodou tzv. “optické pasti” pro fluorescenční mikroskop, která umožňuje měřit pohyby molekul v nanometrovém měřítku.

Někteří akademičtí pracovníci jsou částečným úvazkem zaměstnáni v Centru polymerních systémů ve výzkumné skupině „Povrchové úpravy materiálů“. Zde mají k dispozici excelentní laboratorní vybavení, které je unikátní nejen v měřítku ČR, ale centrum patří také ke světové špičce ve vývoji a technologických aplikacích polymerních materiálů.

Fakulty a součásti

Zavřít