Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Přístrojové vybavení

Jako ústav se pyšníme bohatým přístrojovým vybavením, díky kterému můžeme provádět výuku a výzkum na vysoké úrovni. Technologie a vývoj se neustále posouvají dál, naše vybavení se proto stále rozšiřuje. Podívejte se na výčet pokladů, s nimiž v našich laboratořích pracujeme:

 • Elektronová mikroskopie
 • Optická mikroskopie
 • Konfokální mikroskopie
 • Mikroskopy skenující sondou (AFM, STM, atd.)
 • FTIR
 • UV-VIS
 • Trhací stroje
 • Měření akustických vlastností materiálů
 • DTA-TG
 • Měření kontaktních úhlů a povrchových napětí (pevné i kapalné vzorky)
 • HPLC
 • GPC
 • Měření velikosti částic a zeta-potenciálu (jednotky nanometrů až mikrometrů)
 • Plazma reaktory pro povrchové úpravy materiálů (nízkoteplotní a nízkotlaké plazma, atmosférický výboj, radiofrekvenční a mikrovlnné plazma, induktivně i kapacitně buzené plazma, reaktory na povrchové úpravy práškových vzorků, atd.)
 • 3D Biotiskárna
 • Elektrospinning (výroba nanovláken)
 • Home-made přístroje (viz zaměření výzkumných skupin)
 • Měření vibroizolačních vlastností materiálů

Fakulty a součásti

Zavřít