Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

Spolupráce

 • Od 2017 – Polymateria (UK)

Sledování biodegradace nově vyvíjených rozložitelných plastů s různými aditivy pomocí analytických a molekulárně biologických metod.

 • Od 2018 – ICL group (Izrael, Nizozemsko)

Sledování biodegradace nově vyvíjených rozložitelných směsí plastů pomocí analytických a molekulárně biologických metod

 • Od 2018 – Sigma Clermont (Francie)

Vývoj směsí polymerů s lepšími vlastnostmi pro průmysl

 • 2018 Plexiweiss

Stanovení mechanického poškození plexi skel po aplikaci různých přísad do nátěrových hmot

 • 2018 Juta

Sledování biodegradace nových typů textilií pro zemědělství

Spolupráce na výzkumu s českými i zahraničními vědeckými institucemi:

 • Universitat Politècnica de València, Universités à Clermont-Ferrand
 • Instituto Politécnico de Beja
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (Recetox) MU
 • Česká zemědělská univerzita
 • Univerzita Pardubice
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Ústav makromolekulární chemie AVČR
 • Výzkumný ústav pivovarský a sladařský
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství
 • a mnoho dalších…

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít