UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

Spolupráce

Aktivně se zapojujeme do výzkumů pro komerční i akademické účely. Rádi vám pomůžeme s řešením vašich enviromentálních problémů a otázek v rozsahu, který naše laboratoře dovolí.

Nabídnout vám můžeme tyto služby:

  • Hodnocení biodegradability látek a materiálů (zvláště polymerních) za různých podmínek, možnost porovnání řady vzorků v jednom experimentu, unikátní metodika.
  • X-ray fluorescence – rychlé orientační stanovení obsahu těžkých kovů v materiálech, kontrola dodavatelů např. z hlediska použitých pigmentů
  • Analyzátor rtuti – stanovení stopových koncentrací rtuti v materiálech.
  • AAS – stanovení obsahu vybraných kovů v materiálech.
Zavřít

Fakulty a součásti