Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

doc. Ing. Rahula Janiš, CSc.

Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
E-mail: janis@utb.cz TEL: +420 576 031 566 Kancelář:
U1/526

Fakulty a součásti

Zavřít