Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Proděkan pro tvůrčí činnost

prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Centrum polymerních materiálů
E-mail: humpolicek@utb.cz Mobil: +420 734 792 298 TEL: +420 576 031 307 Kancelář:
U15/008
U17/A319 - tel: +420 576 038 035

Věnuji se vztahům mezi živými a neživými systémy, tedy testováním interakce živočišných buněk a tkání s materiály. Cílem je připravit materiál umožňující cílenou interakci s organismem, tedy materiál aplikovatelný v regenerativní medicíně. V průběhu své vědecké kariéry jsem se podílel na řešení celé řady vědeckých projektů a publikoval desítky odborných publikací. V mém týmu pracuje řada studentů doktorského studia. Aktivně spolupracuji s mnoha zahraničními i českými pracovišti. Aktuálně jsem vedoucím skupiny Bioaktivní polymerní systémy na Centru polymerních systémů UTB.

Specializace
Biomateriály, buněčná biologie, stanovení biokompatibility materiálů.

Čemu se věnuju
Vývoj biomateriálů pro cílenou interakci s živými organismy. Studium reakcí živých systémů (buněk) na materiály.

Spolupráce
Dlouhodobě a často spolupracuji s řadou institucí v zahraničí i tuzemsku. Aktuálně nejintenzivněji kooperuji s pracovišti: Åbo Akademi University  (Finsko), Università degli Studi di Milano (Itálie), Jožef Stefan Institute (Slovinsko), Ústav polymérov SAV (Slovensko), Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR, Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity a Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek Univerzity Pardubice.

Mé projekty
Hlavním řešitel jsem u projektů:

  • Interakce vodivých polymerů s buňkami (GAČR)
  • Biomimetické materiály na bázi vodivých polymerů (GAČR)
  • Biomimetické materiály na bázi vodivých polymerů (GAČR)
  • Koloidní systémy pro topické formulace. Pickeringovy emulze a koloidy na bázi polymerů (GAČR)

Co vás naučím
Aktuálně pod mým vedením studuje 6 studentů doktorského studia. Dva studenti již obhájili svoji disertační práci, na studiu dalších jsem se podílel jako konzultant.

Své studenty učím samostatně pracovat v laboratoři, od plánování a provedení experimentů až po jejich vyhodnocení. Osvojí si vedení malých týmů, např. podílem na vedení závěrečných prací studentů. Krom toho se naučí pohybovat v mezinárodním prostředí, a to hlavně díky spolupráci s řadou kolegů v zahraničí a pobytu na jejich pracovištích. Postupně se snažím studenty seznamovat s procesem přípravy projektů a jejich praktického řešení. Prací v laboratoři Buněčné biologie a biomateriálů se studenti naučí kultivacím různých buněčných linií, včetně kmenových buněk, metodám stanovení buněčného chování (molekulárně-biologické metody, mikroskopie atd.). V oblasti materiálových věd se pak studenti seznámí s přípravou materiálů a jejich charakterizací dle konkrétního tématu.


Životopis

Vzdělání

  • 2020: UTB ve Zlíně, prof.
  • 2013: Mendelova univerzita v Brně, doc.
  •  2004 - 2007  MZLU v Brně, Ph.D.
  • 1999 - 2004: MZLU v Brně, Ing.

Průběh zaměstnání

  • 2007-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti

Zavřít