Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Školitelé

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

doc. Ing. Markéta Julinová, Ph.D.

Ve svém výzkumu se věnuji problematice polymerních xenobiotik a jejich osudu v životním prostředí.  Zabývám se také vývojem nových biologicky rozložitelných polymerních materiálů pro aplikace ve vodohospodářství a agrochemii.

Specializace
Environmentální technologie, biodegradabilní materiály

Čemu se věnuji
Studium biologického rozkladu polutantů a xenobiotik, včetně plastů.

Spolupráce
S komerčními subjekty spolupracuji v oblasti vývoje biologicky rozložitelných čistících prostředků a prostředků pro osobní péči. Konkrétně se věnuji hodnocení biologické rozložitelnosti nově vyvíjených produktů, které pak nebudou představovat zátěž pro životní prostředí. Spolupracuji také s akademickými institucemi v rámci Česka, Slovenska či Francie.

Mé projekty
Aktuálně pracuji na evropském projektu Sealive (Horizon 2020), jehož snahou je přinést na trh vyspělá udržitelná řešení a současně poskytnout životaschopné alternativy pro plasty na jedno použití.

Co vás naučím
Všemu, co „umím“. V maximální možné míře se vám pokusím předat své dosavadní znalosti a zkušenosti jak praktické, tak teoretické, z oblasti studia biologického rozkladu. Své uplatnění pak najdete v oblasti environmentálního inženýrství.

 

doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.

TEL:+420 576 031 411 E-mail: bednarik@utb.cz Kancelář:U11/319

prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

Professor TEL:+420 576 031 208 Mobil:+420 739 003 706 E-mail: mkoutny@utb.cz Kancelář:U11/306

doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

docent TEL:+420 576 031 221 E-mail: ruzickaj@utb.cz Kancelář:U11/306, U1/511 - tel: +420 576 031 511

Fakulty a součásti

Zavřít