Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní plány

Studijní plány pro studenty bakalářského studia

Studijní plány pro studenty, kteří zahájili studium v roce 2019 a později

Ekvivalenty předmětů bakalářského studia pro akademický rok 2020/2021

STUDIJNÍ PROGRAM: MATERIÁLY A TECHNOLOGIE

BAKALÁŘSKÉ SPECIALIZACE
délka studia 3 roky
titul Bc.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Polymerní materiály a technologie2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

Biomateriály a kosmetika2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

Ochrana životního prostředí2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

Materiálové inženýrství2020/2021

2019/2020

 STUDIJNÍ PROGRAM: TECHNOLOGIE A HODNOCENÍ POTRAVIN

BAKALÁŘSKÉ SPECIALIZACE
délka studia 3 roky
titul Bc.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Technologie potravin2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

Chemie a analýza potravin2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

Gastronomické technologie2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

STUDIJNÍ PROGRAM: CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN

BAKALÁŘSKÝ OBOR
délka studia 3 roky
titul Bc.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Chemie a technologie potravin, specializace:
Technologie mléka a mléčných výrobků
2020/2021

2019/2020

STUDIJNÍ PROGRAM: PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

BAKALÁŔSKÝ OBOR
délka studia 3 roky
titul Bc.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Technologická zařízení2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020


Studijní plány pro studenty, kteří zahájili studium v roce 2018 a dříve

Ekvivalenty předmětů bakalářského studia pro akademický rok 2019/2020

STUDIJNÍ PROGRAM: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

BAKALÁŘSKÉ OBORY
délka studia 3 roky
titul Bc.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Materiálové inženýrství2020/2021

2019/2020

Inženýrství ochrany životního prostředí2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

Polymerní materiály a technologie2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

STUDIJNÍ PROGRAM: PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

BAKALÁŔSKÝ OBOR
délka studia 3 roky
titul Bc.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Technologická zařízení2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

STUDIJNÍ PROGRAM: CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN

BAKALÁŘSKÉ OBORY
délka studia 3 roky
titul Bc.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Chemie a technologie potravin2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

Chemie a technologie potravin, specializace:
Technologie mléka a mléčných výrobků
2020/2021

2019/2020

Technologie a řízení v gastronomii2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

Fakulty a součásti

Zavřít