UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní plány

Studijní plány pro studenty bakalářského studia

Studijní plány pro stávající studenty (tj. zahájení studia v letech 2016 až 2018 )

Ekvivalenty předmětů bakalářského studia pro akademický rok 2019/2020

STUDIJNÍ PROGRAM: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

BAKALÁŘSKÉ OBORY
délka studia 3 roky
titul Bc.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Materiálové inženýrství2019/2020
2018/2019
Inženýrství ochrany životního prostředí2019/2020
2018/2019
2019/2020
2018/2019
Polymerní materiály a technologie2019/2020
2018/2019
2019/2020
2018/2019

STUDIJNÍ PROGRAM: PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

BAKALÁŔSKÝ OBOR
délka studia 3 roky
titul Bc.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Technologická zařízení2019/2020
2018/2019
2019/2020
2018/2019

STUDIJNÍ PROGRAM: CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN

BAKALÁŘSKÉ OBORY
délka studia 3 roky
titul Bc.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Chemie a technologie potravin2019/2020
2018/2019
2019/2020
2018/2019
Chemie a technologie potravin, specializace:
Technologie mléka a mléčných výrobků
2019/2020
2018/2019
Technologie a řízení v gastronomii2019/2020
2018/2019
2019/2020
2018/2019
Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů2019/2020
2018/2019
2019/2020
2018/2019

Studijní plány pro nově přijaté studenty (tj. zahájení studia v roce 2019)

STUDIJNÍ PROGRAM: MATERIÁLY A TECHNOLOGIE

BAKALÁŘSKÉ SPECIALIZACE
délka studia 3 roky
titul Bc.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Polymerní materiály a technologie2019/20202019/2020
Biomateriály a kosmetika2019/20202019/2020
Ochrana životního prostředí2019/20202019/2020
Materiálové inženýrství2019/2020

 STUDIJNÍ PROGRAM: TECHNOLOGIE A HODNOCENÍ POTRAVIN

BAKALÁŘSKÉ SPECIALIZACE
délka studia 3 roky
titul Bc.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Technologie potravin2019/20202019/2020
Chemie a analýza potravin2019/20202019/2020
Gastronomické technologie2019/20202019/2020
Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie2019/20202019/2020

STUDIJNÍ PROGRAM: CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN

BAKALÁŘSKÝ OBOR
délka studia 3 roky
titul Bc.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Chemie a technologie potravin, specializace:
Technologie mléka a mléčných výrobků
2019/2020

STUDIJNÍ PROGRAM: PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

BAKALÁŔSKÝ OBOR
délka studia 3 roky
titul Bc.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Technologická zařízení2019/20202019/2020

 

Zavřít

Fakulty a součásti