Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní plány

Studijní plány pro studenty magisterského  studia

Studijní plány pro studenty, kteří zahájili studium v roce 2019 a později

MAGISTERSKÉ PROGRAMY
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Biomateriály a kosmetika2019/20202019/2020
Environmentální inženýrství2019/20202019/2020
Inženýrství polymerů2019/20202019/2020
Polymer Engineering
2019/2020

STUDIJNÍ PROGRAM: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

MAGISTERSKÝ OBOR
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Materiálové inženýrství2019/2020

 STUDIJNÍ PROGRAM: VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ

MAGISTERSKÁ SPECIALIZACE
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Stroje a nástroje pro zpracování polymerů a kompozitů2019/20202019/2020

 STUDIJNÍ PROGRAM: PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

MAGISTERSKÉ OBORY
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Konstrukce  technologických zařízení2019/2020
Řízení jakosti2019/20202019/2020

 

MAGISTERSKÉ PROGRAMY
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Technologie potravin2019/20202019/2020
Chemie potravin a bioaktivních látek2019/2020

Studijní plány pro studenty, kteří zahájili studium v roce 2018 a dříve

Ekvivalenty předmětů magisterského studia pro akademický rok 2019/2020

STUDIJNÍ PROGRAM: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

MAGISTERSKÉ OBORY
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Materiálové inženýrství2019/2020
2018/2019
Inženýrství ochrany  životního prostředí2019/2020
2018/2019
2019/2020
2018/2019
Inženýrství polymerů2019/2020
2018/2019
2019/2020
2018/2019
Polymer Engineering
2019/2020
2018/2019

STUDIJNÍ PROGRAM: PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

MAGISTERSKÉ OBORY
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Konstrukce  technologických zařízení2019/2020
2018/2019
Výrobní inženýrství2019/2020
2018/2019
2019/2020
2018/2019
Řízení jakosti2019/2020
2018/2019
2019/2020
2018/2019

 STUDIJNÍ PROGRAM: CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN

MAGISTERSKÉ OBORY
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Chemie potravin a bioaktivních látek2019/2020
2018/2019
Technologie potravin2019/2020
2018/2019
2019/2020
2018/2019
Technologie tuků, detergentů a kosmetiky2019/2020
2018/2019
2019/2020
2018/2019
Zavřít

Fakulty a součásti