Tomas Bata University in Zlín

docent

prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

Polymer Centre
E-mail: slobodian@utb.cz TEL: +420 576 031 350 Office:
U17/A322

P. Slobodian se zabývá: fyzikálním stárnutím polymerů a termickými vlastnostmi polymerních systémů, později vlastnostmi uhlíkových nanotrubiček (CNT), jejich strukturou, chemickou funkcionalizací a technikami přípravy jejich polymerních kompozitů, dále pak jejich charakterizací a testováním. V současnosti je vedoucím týmu pro přípravu a testování polymerních nanokompozitů s integrovanými sítěmi z CNT jako senzorů pro detekci deformace a detekce par a plynů. Vyučuje předměty Termická analýza materiálů, Recyklace a likvidace tuhých odpadů a Výroba a vlastnosti obalů.


Teaching

Consulting hours

středa 14.00-16.00

Curriculum vitae

Education

1985-1989 SPŠ-Chemická Zlín, Technologie a zpracování plastů, pryže a kůže.

1989-1994 VUT Brno FT Zlín, obor Technologie plastů a pryže. Titul Ing.

2003       Obhajoba disertační práce s názvem: „Physical Aging of Amorphous Polymers“,

titulu Ph.D., FT UTB Zlín.

2009         Habilitační řízení s názvem habilitační práce: „Strukturní relaxace amorfních

polymerů“, udělení titulu doc, FT UTB Zlín.

2016          Zahájení řízení pro jmenování profesorem na FT UTB Zlín. 2017 podán návrh prezidentu

republiky na jmenování profesorem.

 

Internships and study stays

 • University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, Center for Experimental Mechanics, Slovinsko. 11. leden-12. únor 1999 (měření relaxace smykového modulu PVAc, časově-teplotní superpozice, závislost posuvného faktoru na teplotě, rovnovážný objemový modul PA6).
 • University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, Center for Experimental Mechanics, Slovinsko. 5 týdnů srpen 1999 (navržení uvolňovacích a testovacích podmínek pro korektní měření mechanických vlastností PVAc se snahou vyloučit vliv teplotní historie a fyzikálního stárnutí).
 • Chalmers University of Technology, Department of Materials and Manufacturing Technology, Göteborg, Švédsko. 1 týden leden 2000 (Rtuťová dilatometrie pro měření objemových termických vlastností polymerů, příprava, plnění).
 • Chalmers University of Technology, Department of Materials and Manufacturing Technology, Göteborg, Švédsko. 3 týdny od 10 června 2002 (společná entalpická a objemová odezva polymerů na teplotní sestupný skok).
 • University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, Center for Experimental Mechanics, Slovinsko. 3 týdny prosinec 2002 (relaxace objemového modu po aplikaci všestranného stlačení u PMMA a jeho amorfních směsí s PEO).
 • University of Salerno, Chemical and Food Engineering Department. 3 týdny květen 2005 (Projekt Sokrates-Erasmus učitelské aktivity, seznámení s experimentálními možnostmi pracoviště).
 • Chalmers University of Technology, Department of Materials and Manufacturing Technology, Göteborg, Švédsko. 1 týden listopad 2007 (kooperativní relaxační model podle Prof. J. Kubáta).
 • University of Salerno, Chemical and Food Engineering Department. 26.8.-13. 9. 2008 (PMMA/MWCNT nanokompozit, Gnomix pvT a DMA charakterizace).
 • Jože Stefan institute Ljubljana, department of Surface Engineering and Optoelectronics F4, prosinec 2010 (týden), Plasma assisted MWCNT functionalization.
 • Jože Stefan institute Ljubljana, department of Surface Engineering and Optoelectronics F4, prosinec 2011 (týden), MWCNT for VOC detection.
 • Jože Stefan institute Ljubljana, department of Surface Engineering and Optoelectronics F4, srpen-září 2012 (5 týdnů), Plasma assisted MWCNT functionalization.
 • National University of Río Cuarto, Argentina, listopad 2013 (2 týdny), Amino functionalized MWCNT for selective detection of VOC vapours.
 • Jože Stefan institute Ljubljana, department of Surface Engineering and Optoelectronics F4, červen-červenec 2013 (5 týdnů), Plasma assisted functionalization of nanomaterials for application in strain sensing.
 • Jože Stefan institute Ljubljana, department of Surface Engineering and Optoelectronics F4, červenec 2014 (3 týdny), Atmospheric He plasma for PANI treatment and application in urea detection.  
 • Jože Stefan institute Ljubljana, department of Surface Engineering and Optoelectronics F4, září 2015 (2 týdny),  Atmospheric He plasma doping of graphene and carbon nanotube SIS composites.

Process of employment

1994-1996          Baťova nemocnice Zlín, Registr a zpracování zdravotních pojišťoven (civilní služba).

1996-1998          Barum Continental Otrokovice s.r.o., Odbor obchodní logistiky.

1998                      Odborný asistent na katedře gumárenské a plastikářské technologie VUT Brno FT  Zlín.

2001-doposud   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Centrum polymerních materiálů, odborný

asistent, 2009 docent, 2018 čekatel na jmenování profesorem prezidentem republiky.

2011-doposud    Centrum polymerních systémů, senior researcher, vedoucí výzkumné skupiny: Systémy se

senzorickými vlastnostmi

 

Membership of expert organizations

Society of Plastics Engineers, člen od 2000

Polymer Processing Society, člen od 2001

Nordic rheology society, člen od 2002

TPC (Technical program committee), ICST 2011(Fifth International Conference on Sensing Technology) 2011, Palmerston North, New Zealand.

TPC (Technical program committee), ICST 2012 (2012 Sixth International Conference on Sensing Technology) 2012, Kolkata, India.

Faculties and departments

Close