Tomas Bata University in Zlín

Academic staff - Associate Professor

doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.

Department of Chemistry
E-mail: kafka@utb.cz TEL: +420 576 031 107 Office:
U15/410
U15/423 - tel: +420 576 031 115

Doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc. is continuously engaged in pedagogical and scientific research activities since the end of his scientific training in 1982.  As a teacher, he taught and teaches a number of subjects from general, inorganic and especially organic chemistry. His research activities are focused on the synthesis and reactivity of organic compounds, especially derivatives of nitrogen heterocycles.


Teaching

Consulting hours

Čtvrtek 8:00-10.00

Curriculum vitae

Education

 • 1978-1982: Prague Institute of Chemical Technology, Faculty of Chemical Technology, field Organic chemistry, scientific training, CSc.
 • 1973-1978: Prague Institute of Chemical Technology, Faculty of Chemical Technology, field Organic technology, Ing.
 • 1969-1973: Secondary Technical School of Chemistry in Gottwaldov

Internships and study stays

 • 1985-1986 (5 months): Edvard Kardelj University in Ljubljana, Yugoslavia, post-doctoral fellowship
 • 1991-1992 (5 months): Karl-Franzens University in Graz, Austria, post-doctoral fellowship within the program Schwerpunktzone
 • 1992-1993 (6 months): Karl-Franzens University in Graz, Austria, post-doctoral fellowship within the program Schwerpunktzone
 • 1996 (3 months): University of Ljubljana, Slovenia, scientific fellowship

Process of employment

 • 1997: Brno University of Technology/Tomas Bata University in Zlin, Faculty of Technology, Academic staff - Associate Professor; 2000-2003 vice-dean; 2013-2016 head of the Department of Chemistry
 • 1986 - 1997: Brno University of Technology, Faculty of Technology based in Zlín, Assistant Professor
 • 1983 - 1986: Prague Institute of Chemical Technology, Faculty of Chemical Technology, Assistant Professor
 • 1982 - 1983: Prague Institute of Chemical Technology, Faculty of Chemical Technology, Professional staff

Membership of expert organizations

 • Czech Chemical Society, member since 1980, committee member of the Working Group Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry 1998-2010, Zlín Local Branch chairman since 2006, Board of the society member 2009 – 2013, committee member of the Working Group Analytical chemistry since 2017
 • Czech Society of Industrial Chemistry, Rubber Group Zlín, member since 2001
 • International Society of Heterocyclic Chemistry, člen 1999 – 2012

Membership of bodies

 • Rada studijního programu pro oblast vzdělávání Potravinářství, člen od 2017
 • Rada studijních programů Fakulty technologické, člen v 2016
 • Oborová rada doktorského studijního oboru 2808V009 Chemie a technologie materiálů ve studijním programu P 2808 Chemie a technologie materiálů, člen od 2009, předseda 2012-2013 a od 2016
 • Komise pro státní rigorózní zkoušky na Přírodovědecké fakultě MU v Brně v  programu Chemie, obor Organická chemie, člen od 2016
 • Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Chemie, obor Organická chemie na Přírodovědecké fakultě MU, člen od 2009
 • Podoborová komise 203 Grantové agentury ČR, člen 2008-2009
 • Rada studijního programu Chemie a technologie materiálů na FT UTB, člen 2007-2011
 • Rada vysokých škol, delegát Fakulty technologické UTB a člen Komise pro vědeckou činnost, 2000-2011
 • Ediční rada pro vydávání vědeckých spisů VUT v Brně, člen 1997-2000

Faculties and departments

Close