Tomas Bata University in Zlín

profesor

prof. Ing. Lubomír Lapčík, CSc.

Department of Food Technology
E-mail: lapcik@utb.cz TEL: +420 576 035 115 Office:
U2/0140

Autorem 4 patentů, z toho 1 v zahraničí, řešitelem 8 projektů 5RP, 6RP a 7RP EU a celé řady rezortních projektů v ČR a SR. Vědecko-výzkumnou činnost zaměřuje na studium fyzikálně-chemických vlastností polysacharidů a přírodních biopolymerů, jejich fotochemické a plazmochemické transformace. V současné době se zabývá materiálovým inženýrstvím partikulárních a gelových soustav, fyzikální chemií povrchů, obalových materiálů, koloidní chemií, plazmochemií a jejich využitím v oblasti přípravy a charakterizace kompozitních obalových materiálů. Je odborným garantem předmětů fyzikálně-chemické a chemicko-fyzikální orientace a materiálových věd.


Teaching

Consulting hours

Pondělí 9.00-11.00

Curriculum vitae

Education

1982-1986: Slovenská technická univerzita, Chemicko-technologická fakulta, obor Technická fyzikální a analytická chemie, Ing.

1987-1989: Slovenská technická univerzita, Chemicko-technologická fakulta, obor Magnetická rezonanční spektroskopie, postgraduální studium

1987-1991: Slovenská technická univerzita, Chemicko-technologická fakulta, obor Fyzikální chemie, doktorské studium

1995: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, obor Fyzikální chemie, habilitační řízení, doc.

2003: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, obor Materiálové vědy a inženýrství, profesorské řízení, prof.

Internships and study stays

1990: University Ulm, Ulm, Něměcko, hosťující výzkumník

1990-1991: McGill University, Montreal, Kanada, postdoktorální pobyt

1993: State University in Ghent, Faculty of Pharmacy, Ghent, Belgie, postdoktorální pobyt

1998-2010: University of Aveiro, Aveiro, Portugalsko, přednášející v rámci programu Socrates/Erasmus

1998-2010: University of Bradford, Bradford, Velká Británie, přednášející v rámci programu Socrates/Erasmus

2001-dosud: University of Birmingham, Birmingham, Velká Británie, přednášející v rámci programu Socrates/Erasmus

2005: State University of Ghent, Faculty of Parmacy, Ghent, Belgie, přednášející v rámci programu Socrates/Erasmus

2008-2015: University of Rennes, Rennes, Francie, přednášející v rámci programu Socrates/Erasmus

2008-2013: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedeká fakulta, Košice, Slovenská republika, přednášející v rámci programu Socrates/Erasmus

 

 

Process of employment

2012-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav technologie potravin, vědecko-pedagogický pracovník, profesor

2012-dosud: Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální chemie, vědecko-pedagogický pracovník, profesor

1997-2012: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav fyziky a materiálového inženýrství, vědecko-pedagogický pracovník, profesor, v období 1997-2008 ředitel ústavu

1992-1997: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav spotřební chemie, vědecko-pedagogický pracovník, docent

1990-1992: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Chemicko-technologická fakulta, Katedra fyzikální chemie, vědecko-výzkumný pracovník

1986-1987: Slovenská akademie věd, Ústav anorganické chemie, vědecko-výzkumný pracovník

 

 

 

 

Membership of expert organizations

American chemical society, Washington, D.C., USA, člen od 1993

Redakční rada časopisu Composites Part B: Engineering (Elsevier, UK), člen, od 2003

Redakční rada časopisu Journal of Polymer Materials (Prints Publications Pvt Ltd., India), člen, od 2010

Redakční rada časopisu Advances in Chemical Engineering and Science (Scientific Research Publishing, Inc., USA), člen, od 2013

Membership of bodies

Vědecká rada Fakulty textilní, Technické univerzity v Liberci, člen od 2005

Řídící výbor akce  EU Chemistry and Molecular Sciences and Technologies COST CM1101 "Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology" (v období 2011-2016), člen

Mezinárodní poradní výbor International Symposium on Electrokinetic Phenomena - ELKIN, Dresden, Německo, člen od 2004, člen

Mezinárodní poradní výbor International Conference on COMPOSITES/NANO ENGINEERING (ICCE), New Orleans, USA, od 1996, člen

Faculties and departments

Close