Tomas Bata University in Zlín

prof. MVDr. Lenka Vorlová, CSc.

prof. MVDr. Lenka Vorlová, CSc.

Děkanát FT-odd. vědy a výzkumu
E-mail: lvorlova@utb.cz

Faculties and departments

Close